Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metody vizualizace dat pomocí statistického výpočetního prostředí R.
Hanková, Monika ; Procházka, Jiří (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent)
Grafické zpracování dat je pro statistiku mnohdy klíčovým elementem analýzy. Tato práce zkoumá metody vizualizace dat ve statistickém výpočetním prostředí R, které díky přídavným balíčkům nabízí různé nástroje zobrazování grafů. Zobrazování dat může být mnohem komplikovanější, než se může zdát, pozornost je v této práci věnována celkovému propojení balíčků, ale hlavně způsobům vizualizace dat v základním balíčku, balíčku ggplot2 a lattice. Tyto balíčky jsou postaveny na teoretických základech tradičního grafického modelu v R, modelech grammar of graphics a trellis plotting. Jednoduchý přehled rozdílů mezi jednotlivými balíčky poskytuje interaktivní shiny aplikace, která vybraná data zobrazí pomocí pár kliků pro všechny tři balíčky.
Kapitoly z poválečných dějin židovské komunity v Čechách a na Moravě (1945-1956)
Hanková, Monika ; Vaněk, Miroslav (oponent) ; Štaif, Jiří (vedoucí práce)
Dějiny židů l v Čechách a na Moravě po skončení druhé světové války, jež jsem pro účely této diplomové práce vymezila časovým horizontem 1945 - 1956, jsou dosud opomíjenou kapitolou novodobé české historie. Tato skutečnost Je dosti zarážející, přihlédneme-li k počtu let, jež uplynuly od tzv. sametové revoluce. Po roce 1989 došlo k takříkajíc "boomu" ohledně "všeho židovského", ke zvýšenému zájmu o judaismus obecně, o jeho tradice a zvyky, architektonické památky apod.; můžeme dokonce hovořit o určité "módní vlně". Avšak zachycení osudu židovské komunity v rámci odborných historických publikací, studií a statí ve velké většině případů nepřekračuje mezník, daný rokem 1945. Pomineme-li dílčí studie posledních let, reflektující především krátké období poválečné, tj. období 1945 - 1948, je možné hovořit o absenci tematicky zaměřených publikacÍ. Otázka osudu židovské minority v Československu po roce 1945 tak stále zůstává výzvou pro badatele. Tato práce vznikla z potřeby alespoň částečně zaplnit tuto mezeru a poukázat tak na rozmanitost sledované tematiky. Židovské dějiny je vždy nutné reflektovat s ohledem na jejich koexistenci s celkem, nelze je vytrhnout z kontextu, a tento náhled jsem se snažila uplatnit v předkládané práci. Poválečná doba v Československu je plná zvratů a kontroverzí a viděno optikou...

Viz též: podobná jména autorů
1 Hanková, Marie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.