Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoje romských adolescentů k zakládání manželství a rodiny
HAMERNÍKOVÁ, Petra
Bakalářská práce pojednává o romských adolescentech, jejich vnímání manželství a rodiny a o jejich představách o budoucím rodinném životě. Je členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána tradiční romská rodina s odkazem na historii. Dále je vymezen způsob uzavírání sňatků v romských rodinách, výběr partnera, rodičovství a také současné trendy a změny v uspořádání romských rodin. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu, který byl proveden polostrukturovanými rozhovory s osmi romskými adolescenty. Cílem výzkumného šetření bylo zachytit a popsat, jaké postoje zaujímají romští adolescenti k zakládání manželství a rodiny, tedy jakou životní hodnotu pro ně rodina představuje.

Viz též: podobná jména autorů
1 HAMERNÍKOVÁ, Pavlína
2 HAMERNÍKOVÁ, Petra
1 Hamerníková, Pavla
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.