Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Design bezpilotního doručovacího letounu
Partl, Zdeněk ; Surman, Martin (oponent) ; Haltof, Vladimír (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je design bezpilotního doručovacího letounu. V práci je řešena studie současného stavu na trhu jak po designérské, tak po technické stránce. Hlavním cílem je návrh, který je charakteristický po tvarové a technické stránce.
Design samoobslužné pokladny
Baránek, Jan ; Rihák, Samuel (oponent) ; Haltof, Vladimír (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je design samoobslužné pokladny. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Hlavním cílem práce je vytvoření inovativního vzhledu za použití nových technologií, které zvýší efektivitu přístroje.
Design bezdrátového mikrofonu
Vičíková, Kristýna ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Ondra, Martin (vedoucí práce)
Téma této bakalářské práce je návrh ručního bezdrátového mikrofonu určeného pro přenášení řeči na prezentacích. Produkty na současném trhu se vzhledem příliš neodlišují. Hlavním cílem této práce je vytvořit netradiční design za použití netradičního materiálu z knihovny Matério na povrch mikrofonu. Významným hlediskem u tohoto typu zařízení je ergonomie. Návrh usiluje o možnost změny úchopu.
Design poloautomatického jistítka a karabiny
Paška, Tomáš ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh poloautomatického jistítka a karabiny. Práce se zabývá analýzou současných produktů, jejich technickým a ergonomickým řešením a následným návrhem nového produktu a jeho testováním. Cílem práce je navržení nového produktu s důrazem na ergonomii, funkčnost a technologii výroby.
Design terminálu pro elektronické platby
Sychrová, Kateřina ; Rajlich, Jan (oponent) ; Haltof, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo navržení přenosného elektronického platebního terminálu pro různé typy podniků. Snahou bylo vytvoření ergonomicky vhodného tvarování a zachování maximální funkčnosti s využitím moderních technologií. Práce zahrnuje analytickou část zobrazující současný stav trhu a část návrhovou, ve které je představen finální produkt.
Návrh chrániče holeně pro přímou digitální výrobu
Dlabaja, Štěpán ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Škaroupka, David (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem parametrického chrániče holeně pro slalomové lyžaře, přímo vyrobitelného metodou FFF z plastu ABS. Cílová holeň byla naskenována pomocí 3D skeneru a v pluginu Grasshopper byl navržen chránič s tlumivými prvky a parametricky upravitelným žebrováním. Jedná se o experimentální řešení s možností budoucích úprav.
Design držáku kol do tramvají
Korejz, Jiří ; Rubínová, Dana (oponent) ; Haltof, Vladimír (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je Design držáku kol do tramvají. Zadavatelem projektu je firma Škoda Transportation, která se podílela na konzultacích se záměrem výroby výsledného produktu. Práce se zabývá analýzou současného stavu a návrhem držáku jízdních kol. Cílem je vytvoření držáku na jízdní kola, který bude dostatečně vyhovovat nárokům pro umístění do multifunkčního prostoru tramvaje.
Návrh sady kladiv
Král, Ondřej ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Škaroupka, David (vedoucí práce)
Tato bakalářské práce se zabývá návrhem produktové rodiny kladiv generativními metodami. Podstatou práce je vytvoření algoritmu, který bude pomocí vstupních parametrů generovat kladiva jednotného vizuálního stylu, avšak s různými vlastnostmi. Je třeba, aby tato kladiva svým tvarem, ergonomií a rozměry odpovídala preferencím cílové skupiny profesionálních řemeslníků a zároveň byla produkovatelná sériovou výrobou z běžně používaných materiálů. Výstupem je sada tří kladiv různých hmotnostních a rozměrových kategorií.
Design přenosného ultrazvukového přístroje
Koluchová, Petra ; Rubínová, Dana (oponent) ; Haltof, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá designem přenosného ultrazvukového přístroje. Cílem práce je navrhnout zařízení, které bude plnit všechny potřebné funkce a bude eliminovat slabé stránky již vyráběných ultrasonografů. Podařilo se odstranit problém s často se poškozujícím kabelem tak, že přenos dat bude uskutečněn bezdrátově. Přenosný ultrasonograf umožňuje lékařům rychlé ambulantní vyšetření.
Design hustilky
Gábriž, Michal ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Ondra, Martin (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je design hustilky. Práce se zaobírá analýzou produktů a výrobců, dále zkoumá současnou situaci na trhu a využívané technologie v této problematice. Výsledkem těchto anlýz jsou určité nedostatky a zároveň prostor pro zlepšení. Na základě zjištěných poznatků je vytvořen vlastní návrh hustilky, popsaný z hlediska estetických, konstrukčních a dalších aspektů designu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.