Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pojetí česko-ruských vztahů v díle A. V. Florovského
Dopitová, Nikola ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Hašková, Dana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na přínos ruského historika Antonije Vasiljeviče Florovského (1884-1968) v oblasti zkoumání česko-ruských vztahů. Cílem práce je seznámit čtenáře s obsahem dosud nepublikovaných materiálů z jeho osobní pozůstalosti. První kapitola se zabývá analýzou tří publikovaných prací zaměřených na česko-ruské vztahy. Druhá kapitola je věnována nezveřejněným pracím týkajícím se stejného tématu za využití archivních materiálů. Třetí kapitola pojednává o činnosti a stycích ruského historika s českou vědeckou společností na základě osobní korespondence. Klíčová slova: ruská emigrace, dějiny vědy, česko-ruské vztahy, A. V. Florovskij
Vydavatelská činnost ruské meziválečné emigrace v Československu
Konvalinková, Karolína ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Hašková, Dana (oponent)
Práce se zabývá významnou kapitolou z dějin ruské meziválečné emigrace v Československu, kterou představuje činnost vydavatelství Plamja. To patřilo mezi stěžejní instituce ruské emigrace a jeho působení je klíčem k pochopení ruských exilových nakladatelství v Československu. Činnost nakladatelství je doposud zpracována pouze přehledově, chybí podrobnější informace a kritická analýza. Tu nelze uspokojivě provést bez pochopení role jeho vůdčí osobnosti, profesora Univerzity Karlovy, Jevgenije Alexandroviče Ljackého. Ljackij stál u jeho zrodu, vedl ho v jeho aktivní fázi a navázal kontakty s řadou autorů. Nakladatelství bylo vysoce produktivní v prvních letech své existence, čímž se natolik zadlužilo, že jeho činnost v dalších letech stagnovala. Pro zpracování této bakalářské práce byly využity materiály z Literárního archivu Památníku národního písemnictví, kde je uložena pozůstalost Ljackého, včetně archivu nakladatelství Plamja, a rovněž dostupné články, které se tomuto tématu věnují. Díky využití výše zmíněných archivních materiálů byla zjištěna nová, dosud nepublikovaná fakta o vzniku a působení nakladatelství. Klíčová slova: Jevgenij Alexandrovič Ljackij; ruská emigrace; nakladatelská činnost; exilová vydavatelství; Plamja
Život ruských gymnázií v meziválečném Československu
Rábelová, Marie ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Hašková, Dana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá fenoménem ruských gymnázií v meziválečném Československu, konkrétně Ruského reformního reálného gymnázia v Praze a Ruského reformního reálného gymnázia v Moravské Třebové. Práce stručně pojednává o vzniku Ruské pomocné akce a o školském systému vytvořeném pro ruskou emigraci. Poté popisuje okolnost vzniku a uzavření ruských gymnázií, jejich běžný chod, učební náplň a mimoškolní aktivity studentů gymnázia.

Viz též: podobná jména autorů
2 Hašková, Denisa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.