Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvarteta bez harmonického nástroje v současném jazzu
Kyncl, Jan ; HONZÁK, Jaromír (vedoucí práce) ; SOUKUP, Luboš (oponent)
Cílem této práce je popsat historii a význam jednoho ze vzácnějších obsazení, která se v jazzové hudbě vyskytují, tedy kvarteta ve složení dva dechové nástroje, kontrabas a bicí. Bude v ní proveden stručný výklad vývoje zkoumaného formátu, jakož i vyjmenování jeho nejvýznamnějších zástupců spolu s popisem jejich tvorby a definicí jejich hlavního přínosu k rozvoji tohoto formátu. Jak už vyplývá z názvu této práce, jádrem jejího zkoumání je současná jazzová scéna, a to jak evropská, tak zámořská. V praktické části práce budou uvedeny transkripce vybraných děl se stručným komentářem.
Opomíjený soul-jazzoví kytaristé 60.let
Šmoldas, Libor ; HONZÁK, Jaromír (vedoucí práce) ; DORŮŽKA, David (oponent)
Tato práce se zabývá hudebním stylem na pomezí jazzu, gospelu a blues, tzv. soul-jazzem, který vrcholil v 60. letech 20. století v USA a jako převážně afro-americká hudební forma existoval stranou zájmu kritiků a novinářů. Cílem práce je specifikovat jeho charakteristické rysy, vybrat vhodné zástupce z řad kytaristů a popsat jejich profesní kariéru a styl. Výstupem diplomové práce bude obohacení vlastního stylu a to jak improvizačního tak i kompozičního.
Tradice a novátorství v jazzové hudbě
Bártová, Kristýna ; KŘIŠŤAN, Vít (vedoucí práce) ; HONZÁK, Jaromír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vývojem jazzové hudby z hlediska tradičních a nových či novátorských přístupů. Dále se zabývá těmito přístupy z pohledu profesionálního jazzového hudebníka, který působí na české jazzové scéně. Mapuje vliv tradice, inovací a zcela nových přístupů v hudebním jazzovém světě. Vyhodnocuje anketu, která se zabývá těmito přístupy, v níž odpovídali čeští jazzoví hudebníci napříč generacemi.
Philly Joe Jones jako lídr na deskách v období 1958-1968
Dundrová, Lenka ; SOUKUP, Luboš (vedoucí práce) ; HONZÁK, Jaromír (oponent)
Tato práce pojednává o životě a dílu bubeníka Phillyho Joe Jonese, který byl významnou hudební osobností nejen jazzové éry. Cílem práce je lépe poznat jeho bubenický jazyk a jak obstál v kontextu hudebních dějin jako lídr vlastních alb. V první části práce je vyzdvižen jeho osobní život a hudební vývoj. V druhé části práce pak najdeme výčet desek, na kterých figuroval mezi roky 1958 – 1968 jako lídr a zároveň analyzujeme bubenická sóla vybraných nahrávek. Ve zpětném pohledu pak zjistíme, že jeho desky nejsou považovány za zásadní, ovšem hra na bicí nástroje je opravdu unikátní. Přístupem, jakým aplikoval rudimentální hrání, dodnes zůstává velmi často citovanou studnicí licků.
Kompoziční prvky v díle Pata Methenyho
Beneš, Petr ; HONZÁK, Jaromír (vedoucí práce) ; DORŮŽKA, David (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou kompozic Pata Methenyho z jeho rané autorské tvorby. Cílem analýzy je specifikovat jednotlivé kompoziční prvky, popsat jejich úlohu v konkrétních kompozicích a zhodnotit, na kolik se vzájemně ovlivňují a doplňují. Výstupem diplomové práce bude analýza vlastního kompozičního záměru doplněného o nabyté zkušenosti.
Dílo Erwina Schulhoffa ovlivněné jazzem
Kabrna, Ondřej ; RŮŽIČKA, Karel (vedoucí práce) ; HONZÁK, Jaromír (oponent)
Diplomová práce mapuje tvorbu Erwina Schulhoffa, zejména tu, která je ovlivněna jazzem a dobovou populární hudbou. Je proto provedena charakteristika všech jeho děl od roku 1914 až do autorovy smrti. Autor práce prošel veškeré dostupné notové materiály včetně dochovaných autografů, podává tak informace o prozatím málo probádaných oblastech Schulhoffova díla, s množstvím notových ukázek. Zároveň srovnává tvorbu tohoto skladatele s ostatní českou a světovou tvorbou skladatelů ovlivněných jazzem a dobovou populární hudbou. V poslední části práce se zabývá možnostmi transformací Schulhoffova díla a nabízí vlastní řešení.
Kontrabas v jazzu jako sólový nástroj
Tichý, Petr ; HONZÁK, Jaromír (vedoucí práce) ; Novotný, Marek (oponent)
Cílem hledání této práce je mapování cesty kontrabasové hry a její emancipace od doprovázení v raných jazzových kapelách až po sólové koncerty. Práce mimo jiné popisuje okolnosti a důvody vzniku prvního alba sólového kontrabasu nahraného v prosinci roku 1968 Barrem Phillipsem.

Viz též: podobná jména autorů
1 Honzák, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.