Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Procesní řízení ve vybrané společnosti
HOLÝ, Jan
Bakalářská práce je zaměřena na využití procesního řízení ve vybrané společnosti. Teoretická část práce obsahuje informace a poznatky o řízení procesů, které byly získány studiem odborné literatury, kde jsou prezentovány všechny postupy a analýzy. Řízení procesů ve společnostech je důležité nejen pro samotnou společnost, ale také pro konečného zákazníka, pro které představuje přidanou hodnotu. Praktická část práce popisuje vybranou společnost HOKAR SPEDITION s.r.o. Jedná se o společnost zabývající se přepravou zboží v rámci vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravě. Cílem bakalářské práce je popis vybraných procesů v dané společnosti, hodnocení jejich úrovně a případný návrh změn metodami a postupy řízení procesů. Výstupem práce jsou návrhy na zlepšení některých procesů v rámci přepravy zboží. Návrh možného zlepšení je popsán v samostatné kapitole.
Řezné kapaliny a jejich použití při obrábění
Holý, Jan ; Bumbálek, Bohumil (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vlastností procesních kapalin. Je zde poukázáno na jejich vliv na řezný proces. Také jsou zde ukázány moderní trendy a vliv procesních kapalin na ekonomiku a ekologii.
Studie řešení ochrany malé obce před extravilánovou vodou
Holý, Jan ; Vrba, Jan (oponent) ; Milerski, Rudolf (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o ochraně proti vodě z extravilánu se zaměřením na ochranu obce Chrudichromy. Jednotlivé kapitoly jsou sestaveny tak, aby nastiňovaly obecnou teorii ochrany před povodněmi a dále návrh ochrany v katastrálním území Chrudichrom. Návrh spočívá v projektu ochranné nádrže.
Vliv procesních kapalin na tření a opotřebení nástrojů
Holý, Jan ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Bumbálek, Bohumil (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je převážně zaměřena na analýzu vzniku mechanismu třísky, tření a opotřebení nástrojů při řezném procesu. Také je zde zahrnuta jejich eliminace za použití procesních kapalin. Je poukázáno na charakter procesních kapalin, na jejich výhody a nevýhody používání a také na jejich nahrazení při obrábění zasucha.

Viz též: podobná jména autorů
7 Holý, Jakub
9 Holý, Jan
2 Holý, Jiří
1 Holý, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.