Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Svatojiřská legenda a její odraz v porcelánovém papírmaše
HEJDUSOVÁ, Aneta
Diplomová práce se zabývá legendou svatého Jiří, pojednává o jejím zpracování v renesanční Florencii a představuje památky s tímto motivem z Itálie a českého území. Cílem diplomové práce je propojení teoretické a praktické části. Inspirací budou keramické reliéfy zpracované renesančními umělci, konkrétně rodinou della Robbia. Práce bude doplněna netradiční technikou zpracování porcelánového papírmaše s motivem svatého Jiří. Teoretická část rozebírá život svatého Jiří, zabývá se posláním světce a vypráví legendární příběh o vítězství nad drakem. Součástí budou dokumenty, které poskytují hlubší rozbor svatojiřské legendy, a to i ikonografie, která rozebírá svatojiřskou legendu z pohledu křesťanské věrouky. V praktické části budou uplatněny poznatky z teoretické části k zpracování kompozitního materiálu z papíroviny a porcelánu s motivem sv. Jiří drakobijce.
Makrosvět - Mikrosvět
HEJDUSOVÁ, Aneta
Teoretická část pojednává o studiu barvy jako výrazovém prostředku výtvarného umění a jejím specifickém významu v hnutí pop art. Popsány jsou vlastnosti barvy z pohledu fyziky a optiky, její vlivy a užití v malbě. Součástí teoretické části bude i stručná informace o vývoji pop artu a školy Bauhaus, kde se s teorií barev pracovalo. Praktická část bude prezentovat cyklus maleb zpracovaný na základě principů pop artového výtvarného jazyka a bude doplněna prací s barevným spektrem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.