Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dětské operky autorské dvojice J. Uhlíř + Z. Svěrák a jejich didaktické využití
Hánová, Markéta ; Bělohlávková, Petra (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Práce se zabývá dětskými operkami autorské dvojice J. Uhlíř, Z. Svěrák. Obsahem práce jsou jak medailony autorů, shrnutí literární inspirace libret a zavedení pojmu dětská operka, tak i praktický rozbor jednotlivých kusů: Budulínek, Karkulka, O dvanácti měsíčkách, Šípková Růženka. V práci je užita metoda strukturální analýzy, skladby jsou rozděleny na dílčí celky (obrazy) a je provedena jejich následná hudebně-teoretická analýza melodická, harmonická, formální a vyčleněna didakticky náročná místa. Přehled těchto rytmických, intonačních a jazykových problémů je využitelný v přípravách na výuku. V další části práce jsou analyzované problémy empiricky ověřeny jak vlastní praxí, tak reflexí videonahrávek z nastudování operek hudebními pedagogy. KLÍČOVÁ SLOVA: Dětská operka, pohádka, motiv, Budulínek, Karkulka, O dvanácti měsíčkách, Šípková Růženka.
Iluze nebo realita? Ikonografie japonské a evropské krajinomalby na přelomu 19. a 20. století v kontextu reflexe skutečnosti a fenoménu japonismu
Hánová, Markéta ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Lahoda, Vojtěch (oponent) ; Prahl, Roman (oponent)
Je obecně uznávaným faktem, že japonismus byl jedním z hlavních inspiračních zdrojů pro moderní evropské výtvarné umění, který otevřel nové výrazové možnosti pro ztvárnění skutečnosti. Významný zlom v nazírání na skutečnost z jiného, než mimetického způsobu zobrazování, se díky japonským vlivům přenesl také do žánru krajinomalby. Zde došlo k výraznému vývoji ve formalistním řešení, které přineslo obecně zdynamizování obrazové plochy pomocí ornamentálních principů. Ornament, jehož prostřednictvím vnímáme rytmické prvky v obraze, necharakterizuje tradičně popsaný dekorativní vzorec, ale jeho vlastnosti založené na opakujícím se pohybu jak jednotlivých vizuálních prvků, tak střídavém rytmu v obrazové kompozici nebo ve výrazových technikách. Studie se zajímá o původní principy krajinomalby, vstřebávané japonským malířstvím z Číny, které se od druhé poloviny 19. století zároveň přetlumočily do výrazového slovníku evropské výtvarné avantgardy. Silná vazba českých malířů na francouzské prostředí pak způsobila, že se tyto japonizované krajinářské principy nepřímo odrážely také v české tvorbě přelomu 19. a 20. století.

Viz též: podobná jména autorů
3 HÁNOVÁ, Martina
3 Hánová, Martina
1 Hánová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.