Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Začleňování žáků z muslimských rodin do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách
Hájek, Michal ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Stracený, Josef (oponent) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Název práce: Začleňování žáků z muslimských rodin do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách. Klíčová slova: Migrace, integrace, multikulturalismus, muslimské děti, mainstreaming, inkluzivní tělesná výchova Cílem práce je zjistit, jak se děti z muslimských rodin začleňují do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách, Ke splnění cíle práce jsem použil kvantitativní metodu sběru dat za použití internetového dotazníkového šetření dosupného ve čtyřech jazycích. Dotazníkové šetření vyplnilo 66 muslimských rodičů se svými dětmi (žáky). Výsledky práce poukazují na problémy muslimských žáků při začleňování do výchovně vzdělávacího procesu tělesné výchovy na základních školách v České republice. Pro jednodušší začlenění muslimských žáků jsou v této práci sepsána doporučení pro učitele tělesné výchovy a vedení školy.
Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod
Lovas, Jakub ; Hájek, Michal (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářské práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů společnosti SAKO Brno a.s. pomocí statistických metod. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska, která popisují vybrané ukazatele a statistické metody. Praktická část obsahuje výpočty jednotlivých ukazatelů za období 2009 až 2015, které jsou potřebné pro vypracování vlastních návrhů řešení. Součástí práce je i jednoduchá aplikace vytvořená v programu Microsoft Office Excel 2016.
Landscape structure, habitat properties, species traits or chance: What determines distribution of grassland plants in abandoned fields?
Knappová, Jana ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Hájek, Michal (oponent) ; De Bello, Francesco (oponent)
Polopřirozené trávníky patří mezi nejohroženější evropské biotopy, zejména kvůli opouštění tradičních způsobů obhospodařování a celkově kvůli změnám ve využití půdy. V posledních desetiletích bylo provedeno množství výzkumů ve snaze dobře popsat příčiny velké druhové bohatosti evropských trávníků a poskytnout tak vodítka pro jejich efektivní ochranu. Bohužel díky velmi pomalé reakci vytrvalých rostlin na změny v krajinné struktuře je velmi obtížné přesně určit, proč se jednotlivé druhy někde vyskytují a jinde ne. Opuštěná pole jsou považována za potenciální stanoviště druhů ohrožených trávníků a mnoho z nich skutečně opuštěná pole osidluje. Další druhy ovšem na opuštěných polích zcela chybějí a otázkou zůstává, co jejich úspěšnému uchycení brání. Navíc pokud zodpovíme tuto otázku, může nám to zároveň pomoci lépe pochopit rozšíření druhů na samotných trávnících. Osidlování opuštěných polí je totiž proces probíhající v současnosti a není ovlivněn a zamlžen historickými změnami v krajinné struktuře. Základním cílem mé disertační práce tedy bylo popsat status quo trávníkových druhů na opuštěných polích. Následně jsem se snažila co nejpodrobněji určit, které faktory úspěšnou kolonizaci polí omezují, ať už jde o podmínky prostředí nebo druhově specifické vlastnosti. Prokázala jsem, že opuštěná pole ve...
Effect of fertilizers application on grassland ecosystems: what can tell us long-term experiments?
Hejcman, Michal ; Suchara, Ivan (vedoucí práce) ; Hájek, Michal (oponent) ; Poschlod, Peter (oponent)
GENERAL CONCLUSIONS Benefit of all present papers for current stage of knowledge is directly obvious from their text. So, I will summarize the main benefit of each paper very briefly here. Chapter 2 - From the comparison of long-term vs short-term nutritional effects, it was concluded that long-term fertilizer experiments are irreplaceable as many existing models and predictions can be validated only by means of long-term manipulation of plant communities and their continuous observation and documentation. Chapter 3 - Long-term fertilizer application can create grasslands with no overlap of plant species composition in the scale of several meters. Species indicative of low productivity grasslands (short grasses, orchids, and sedges) can survive longterm nitrogen application if phosphorus is limiting nutrient for growth of highly productive grassland species. Chapter 4 - Long-term addition of limiting nutrient can affect grassland ecosystem in three ways: 1) by change in plant species composition without significant increase in total biomass production, 2) by no change in species composition but with significant increase in total biomass production, and 3) by substantial change in plant species composition accompanied by significant increase in total biomass production. Chapter 5 - Long-term fertilizer...
Hodnoty plicní ventilace žáků při hodinách tělesné výchovy na základní škole
Hájek, Michal ; Šafránek, Jiří (vedoucí práce) ; Baláš, Jiří (oponent)
Název práce: Problematika objemu nadýchaného vzduchu žáků při hodinách tělesné výchovy na základní škole. Cíl práce: Zjistit celkový objem nadýchaného vzduchu žáků při hodinách tělesné výchovy na prvním a druhém stupni základní školy. Ke splnění tohoto cíle, byly vytyčeny tři dílčí úkoly, a to laboratorní zátěžové vyšetření vybrané skupiny žáků základní školy, dále pak měření srdeční frekvence pomocí sport-testerů Polar Vantage NV v průběhu hodin tělesné výchovy a odhad celkového objemu nadýchaného vzduchu během hodin tělesné výchovy z naměřených hodnot srdečních frekvencí a výsledků laboratorního zátěžového vyšetření. Použité postupy ve výzkumu: Ke zjišťování objemů nadýchaného vzduchu žáků při hodinách tělesné výchovy bylo použito laboratorní zátěžové vyšetření, měření srdeční frekvence a regresní křivka. Výsledky: Výsledkem diplomové práce jsou konkrétní hodnoty objemu nadýchaného vzduchu u každého ze třicetišesti žáků dvou základních škol v průběhu hodin tělesné výchovy. Průměrná hodnota objemu nadýchaného vzduchu u souboru ZŠ Petřiny 7.tř. je 1105 litrů za hodinu TV, u souboru ZŠ Petřiny 5.tř. je 1075 litrů za hodinu TV, u souboru ZŠ Mikulandská 7.tř. je 1596 litrů za hodinu TV a u souboru ZŠ Mikulandská 5.tř. je 1285 litrů za hodinu TV. Klíčová slova: Plicní ventilace, srdeční frekvence,...
Vokální moteta Otto Alberta Tichého. Liturgické skladby na latinské texty pro pěvecký sbor a capella
Hájek, Michal ; Slavický, Tomáš (vedoucí práce) ; Maňour, Ondřej (oponent)
V mé práci nejdříve nastíním životopis Otto Alberta Tichého, poté bych se rád věnoval vylíčení dobových souvislostí, bez kterých není možné na jeho dílo hlouběji nahlížet. V hlavní části práce bych pak rád představil Tichého liturgická moteta na latinské texty pro pěvecký sbor a capella. Jak poznáme, je to zcela svébytná část Tichého tvorby, která vykazuje řadu zajímavých rysů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hájek, Marcel
6 Hájek, Martin
2 Hájek, Matouš
2 Hájek, Matyáš
4 Hájek, Matěj
1 Hájek, Michael
18 Hájek, Milan
2 Hájek, Miloš
9 Hájek, Miroslav
3 Hájek, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.