Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
KOMENTOVANÝ PŘEKLAD - Lois Lowry: The Remembered Gate and the Unopened Door (Sutherland Lecture, April 2001, dostupné na http: www.loislowry.com/)
Dudková, Anežka ; Kalivodová, Eva (vedoucí práce) ; Hájek, Matouš (oponent)
Cílem této bakalářské práce je překlad projevu Lois Lowryové s názvem The Remembered Gate and the Unopened Door. Lowryová jej přednesla v roce 2001 a následně jej publikovala na svých internetových stránkách. V teoretické části poté následují analýza původního textu, popis zvolené metody překladu, typologie překladatelských problémů a jejich řešení a typologie posunů, které nastaly při překladu.
Význam překladatelského díla Otokara Fischera v české překladatelské tradici
Hájek, Matouš ; Jičínská, Veronika (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Diplomová práce zkoumá překladatelské dílo Otokara Fischera a jeho vliv na českou překladatelskou tradici. Teoretická část práce se nejprve zabývá pozicí Otokara Fischera v dobovém kontextu, šíří jeho tvůrčí i akademické činnosti a popisuje i jeho problematické postavení na rozhraní mezi dvěma jazyky a třemi kulturami v nestabilním meziválečném období. Pozornost se dále přesouvá na způsoby, jakými existující, primárně translatologická sekundární literatura nahlíží Fischerovo překladatelské dílo. Následně je obraz Otokara Fischera a jeho překladatelské školy podroben kritice a doplněn o informace, které literatura vůbec nezmiňuje nebo nedostatečně zdůrazňuje. Navazující část práce následně hodnotí dva z Fischerových nejvýznamnějších převodů - Goethova Fausta a Nietzscheho Tak pravil Zarathustra - a dotýká se i překladu Shakespearova Macbetha. Poslední oddíl je vyhrazen zkoumání toho, jak hluboké stopy Fischerova škola v české překladatelské tradici zanechala a jak s jeho odkazem nakládali jeho žáci i mladší generace překladatelů.
Komentovaný překlad: Ahbe, Thomas. Ostalgie. Erfurt: LZT, 2005. Vybrané kapitoly.
Hájek, Matouš ; Žárská, Monika (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce sestává ze dvou základních částí - překladu a jeho teoretické reflexe. Náplní překladové části je převod vybraných kapitol německojazyčné sociologické studie Thomase Ahbeho do češtiny. Tato studie se zabývá v českém kontextu relativně málo známou problematikou ostalgie. V navazující teoretické části práce je text nejprve podroben překladatelské analýze dle modelu Christiane Nordové, dále je vytyčena metoda překladu a konečně jsou pojmenovány překladatelské problémy a vzniklé posuny. Závěr shrnuje především mezikulturní aspekt překladu.

Viz též: podobná jména autorů
2 Hájek, Marcel
6 Hájek, Martin
2 Hájek, Matyáš
4 Hájek, Matěj
1 Hájek, Michael
10 Hájek, Michal
18 Hájek, Milan
2 Hájek, Miloš
9 Hájek, Miroslav
3 Hájek, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.