Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teologická úskalí komunikace a poskytování zdravotnické péče u muslimských věřících
Hájek, Marcel ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Tydlitátová, Věra (oponent)
Muslimský pacient patří, vzhledem k nutnosti respektovat tradice a věrouku islámu, k nejsložitějším religiózním limitacím pro lékaře a zdravotníky jiného vyznání. Je tomu tak nejen v zemích islámu, kam jsou tito odborníci často najímáni k výkonu své praxe v místních zdravotnických zařízeních, ale i v zemích s významnou muslimskou menšinou. Autor diplomové práce si stanovil za cíl objasnit úskalí výkonu takové praxe vzhledem k poměrně výrazným, často zcela proti záměrům a běžným postupům diagnostiky a terapie jdoucím omezením, plynoucím z tradic islámu, muslimského práva i ne zcela pominutelným postojům muslimských kleriků v dané oblasti. Ve své kvalifikační práci se autor snaží o stručný vhled do islámu samotného se zaměřením na ortopraxi každého muslima, provázející ho po celý život, o rozčlenění problematiky na jednotlivé fáze muslimova života a zájmy široké muslimské rodiny - viz pracovní obsah. Autor sám s muslimy pracoval více, než 15 let, z toho téměř 10 let v zemích islámu (Kosovo, Afgánistán, Irák, Kuvajt a Pákistán) a dále v zemích s výraznou muslimskou populací (Izrael, Botswana, JAR). V Basře (Irák) absolvoval po dobu dvou let v anglickém jazyce probíhající islámská studia, stýkal se s mnoha muslimskými kleriky a samozřejmě se stovkami muslimských lékařů a zdravotníků. Troufá si tedy tvrdit, že...
Judaistické vlivy a tradice v Etiopské ortodoxní církvi
Hájek, Marcel ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Weiniger, Ruth Jochanan (oponent)
Práce si klade za cíl prozkoumání vlivu judaismu v církevním i osobním životě etiopského křesťana, v bohoslužbě, tradicích, v liturgii Etiopské ortodoxní církve (EOC), dnes Etiopské ortodoxní Tewahedo církvi (EOTC). Zejména v její liturgii, svěcení Soboty, potravinových předpisech, obřízce, konfirmaci a stavebních prvcích kostelů (chrámů) církve je možno vystopovat výrazné shody s rabínským judaismem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
6 Hájek, Martin
2 Hájek, Matouš
2 Hájek, Matyáš
4 Hájek, Matěj
1 Hájek, Michael
10 Hájek, Michal
18 Hájek, Milan
2 Hájek, Miloš
9 Hájek, Miroslav
3 Hájek, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.