Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vstupní budova ZOO s pavilonem
Grégr, Jakub ; Závorková, Kateřina (oponent) ; Mastná, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem dvou samostatně stojících budov v novém vstupním areálu Zoologické zahrady Brno. Jedná se o vstupní budovu, která má dvě nadzemní podlaží, a je řešena jako dřevostavba. Dřevěná nosná konstrukce je doplněna minerální tepelnou izolací Isover a opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell. Střecha je valbová, vazníková se sklonem 20°. Zastavěná plocha objektu je 261,2 m2. Na ni navazuje pavilon plazů. Ten má suterénní podlaží z železobetonových stěn a je z jedné strany zapuštěn do svahu. První podlaží je opět řešeno jako dřevostavba. Střecha je valbová, vazníková. Zastavěná plocha objektu je 276,7 m2. Hlavní vstup je orientován na jih.
Tradiční technologie pro současné rodinné bydlení
Grégr, Jakub ; Jurka, Jiří (oponent) ; Mastná, Zuzana (vedoucí práce)
Dřevostavba rodinného domu se nachází na kraji města Dubňany (okres Hodonín). Dřevěná nosná konstrukce je dále doplněna minerální tepelnou izolací Isover a opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell, střecha je pultová. Objekt má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní a přistavěnou garáž pro jeden automobil. Zastavěná plocha domu 110,69 m.

Viz též: podobná jména autorů
2 Grégr, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.