Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  začátekpředchozí53 - 62  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Growth-Enhancing Mechanism in Transition Countries: Cooperative Effect of Foreign Direct Investment and Financial Development
Shilyaeva, Natalia ; Geršl, Adam (oponent) ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce)
Current research examines the interdependence between foreign direct investment (FDI), financial development and economic growth. The relationship between the variables in question is studied with reference to transition economies (28 former centrally planned economies). The period of observation covers the transition from centrally planned to market economies 1989-2007. The relationship is analysed using panel data regression models, factor analysis and cointegration tests. The paper suggests that FDI and financial development exert a complementary effect on economic growth, although the latter appears to be insignificant. At the same time, the research provides evidence that FDI is likely to compensate the underdevelopment of financial sector. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Financial and business cycles in Central, Eastern and Southeastern Europe emerging markets
Kučerová, Martina ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje vývoj financních a hospodárských cyklu v CESEE regionu pomocí vzorku 23 rozvíjejících se ekonomik v období 1995q1- 2015q4. Naše analýza prinesla 3 hlavní výsledky. Za prvé, zjistili jsme více prípadu financních cyklu než hospodárských cyklu. Financní cykly mereny indexem cen nemovitostí mají tendenci trvat déle ve srovnání s úverovými cykly. Za druhé, výsledky kros srovnávací analýzy detekovali vysokou úroven synchronizace hospodárských a financních cyklu mezi ekonomikami. "Index shody" ukazuje, že ekonomický cyklus a financní cykly jsou spíše proticyklická protože hodnoty indexu jsou nízké ve vetšine ekonomik. Za tretí, regresní analýza zjistila, že indikátory ekonomické aktivity hrají duležitou roli v ovlivnování trvání fáze poklesu u financních cyklech. Pro fázi vzestupu jsou relevantní indikátory financního rozvoje. Kličová slova: finanční cyklus, hospodářský cyklus, CESEE, bod zvratu Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dynamic Stress Testing: The Framework for Testing Banking Sector Resilience Used by the Czech National Bank
Geršl, Adam ; Jakubík, Petr ; Konečný, Tomáš ; Seidler, Jakub
Článek popisuje současnou metodiku zátěžových testů využívaných ČNB k testování odolnosti bankovního sektoru. V článku jsou diskutovány makroekonomické scénáře a satelitní modely, které spojují makroekonomický vývoj s hlavními rizikovými parametry a předpoklady, na základě kterých je modelováná rozvaha jednotlivých testovaných institucí. Text popisuje také příklady testů z minulých Zpráv o finanční stabilitě ČNB a zdůrazňuje potřebu konzervativní kalibrace zátěžových testů, aby dopad nepříznivého scénáře na bankovní sektor nebyl podhodnocen.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Explaining the Czech Interbank Market Risk Premium
Geršl, Adam ; Lešanovská, Jitka
Článek vysvětluje vývoj rizikové prémie na mezibankovním trhu v České republice během globální finanční krize. Významné odchýlení mezibankovních úrokových sazeb od měnověpolitické sazby je vysvětlováno kombinací různorodých faktorů včetně likviditního rizika, rizika protistrany, zahraničními vlivy, mezibankovními vztahy a strategickým chováním bank. Výsledky naznačují relevantní roli tržních faktorů a určitý význam rizika protistrany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Economic research bulletin (2007, No.1)
Heřmánek, Jaroslav ; Hlaváček, Michal ; Jakubík, Petr ; Geršl, Adam ; Derviz, Alexis ; Podpiera, Jiří ; Šmídková, Kateřina
This issue of the CNB Research Bulletin looks at advances in the area of financial stability. Financial stability issues have attracted the attention of central banks in the last 10 years, mainly due to the rapid development of financial systems, the emergence of new financial products and the increased integration of the financial system across borders. These issues are extremely important for the Czech financial sector as well. One of the most widely used analytical tools for evaluating the stability of the financial sector is stress testing. The first article – by Jaroslav Heřmánek, Petr Jakubík and Michal Hlaváček – describes progress in this area as compared to earlier versions of stress testing. Progress has been made primarily in the areas of modelling credit risk and linking the stress testing to the CNB’s official macroeconomic forecast. The second and third articles – by Adam Geršl and by Alexis Derviz and Jiří Podpiera – are devoted to the issue of cross border-contagion in the Czech Republic. This problem is of great importance for the Czech Republic due to the strong foreign ownership of the Czech banking sector and the increasing crossborder flows of capital. The article by Adam Geršl uses macroeconomic data from BIS and compares the threats of cross-border contagion from other CEECs using a common creditor index. The article by Alexis Derviz and Jiří Podpiera presents the results of a sophisticated microeconomic model of lending contagion within multinational banking groups together with an empirical model of lending contagion using individual bank data from Bankscope.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Models for stress testing Czech banks' liquidity risk
Komárková, Zlatuše ; Geršl, Adam ; Komárek, Luboš
Autoři představují makrozátěžový model bank pro testování tržního a bilančního likviditního rizika s testovací periodou zátěže pro jeden a tři měsíce. Model je dvoukolový a bere v úvahu jak dopad negativního scénáře specifického pro každou jednotlivou banku, tak dopad negativního tržního scénáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Relationship lending in the Czech republic
Geršl, Adam ; Jakubík, Petr
Tato práce prezentuje výsledky analýzy dat o jednotlivých bankovních úvěrech nefinančním podnikům v ČR z centrálního registru úvěrů ČNB. Zaměřuje se na otázku, jakým způsobem se firmy financují u domácích bank. Výsledky ukazují, že drtivá většina nefinančních podniků využívá služeb pouze jedné financující banky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Foreign direct investment and productivity spillovers: updated evidence from Central and Eastern Europe
Geršl, Adam ; Rubene, Ieva ; Zumer, Tina
Tato práce pojednává o přílivech přímých zahraničních investic do zemí střední a východní Evropy a zaměřuje se na analýzu nepřímých efektů (spillovers) v oblasti produktivity. Poskytuje přehled významu zahraničních firem v ekonomikách střední a východní Evropy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Monetary Conditions and Banks’ Behaviour in the Czech Republic
Geršl, Adam ; Jakubík, Petr ; Kowalczyk, Dorota ; Ongena, Steven ; Alcalde, José-Luis Peydró
Článek zkoumá vliv měnových podmínek na přijímání rizika bankami (risk taking) v ČR. Pro analýzu jsou využita data z úvěrového registru vedeného ČNB. Analýza založená na sledování jednotlivých úvěrů v čase (duration analysis) ukazuje, že uvolněné měnové podmínky podporují přijímání rizika bankami. Zároveň však nízké úrokové sazby v průběhu trvání úvěru snižují jeho rizikovost. V rámci analýzy vzájemného vztahu mezi sklonem bank přijímat riziko a úrovní krátkodobých úrokových sazeb jsou dále řešeny otázky vztahující se k likviditnímu versus úvěrovému riziku, jakož i otázka vlivu měnověpolitické sazby v závislosti na charakteristikách banky a dlužníků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Empirical Evidence from Central and Eastern European Countries
Geršl, Adam ; Seidler, Jakub
Nadměrný růst úvěrů je často považován za indikátor budoucích problémů ve finančním sektoru. Tento článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního sektoru je již nadměrné v souvislosti s makroprudenčním nástrojem navrhovaným Basilejským výborem pro bankovní dohled, tzv. proticyklickým kapitálovým polštářem. Empirická analýza na vybraných zemích střední a východní Evropy včetně ČR ukazuje alternativní odhady indikátoru nadměrného zadlužení privátního sektoru a naznačuje, že výpočet pomocí HP filtru navrhovaný Basilejským výborem nemusí být pro konvergující země vhodným indikátorem nadměrného růstu úvěrů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   začátekpředchozí53 - 62  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Geršl, Adam
2 Geršl, Adam,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.