Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití statistických metod při oceňování nemovitostí
Funiok, Ondřej ; Pecáková, Iva (vedoucí práce) ; Řezanková, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá oceňováním nemovitostí v České republice za pomocí statistických metod. Práce se zaměřuje komplexní úlohu založenou na datech z inzertního webového portálu. Cílem diplomové práce je vytvoření prototypu statistického predikčního modelu pro oceňování obytných nemovitostí v Praze a jeho vyhodnocení pro další možnosti rozšiřování. Struktura práce je koncipovaná podle metodiky CRISP-DM. Na předzpracovaných datech jsou postupně vyzkoušeny metody regresních stromů a náhodných lesů, pomocí kterých je predikována cena nemovitostí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.