Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sémiotická analýza pojmů "uprchlík" a "migrant" v kontextu současné migrační krize
Fridrichová, Jesika ; Podzimek, Jan (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Tématem této diplomové práce je sémiotická analýza pojmů "uprchlík" a "migrant" v kontextu současné migrační krize. Práce se zabývá zkoumáním těchto pojmů jakožto sémiotických znaků. Věnuje se sledování způsobu, jímž vybraná média s těmito pojmy zacházejí. Pro výzkum byla zvolena tři česká média, přičemž z každého z nich bylo vybráno 15 článků obsahujících zkoumané výrazy. Vzorek zahrnuje seriózní zpravodajství (Aktuálně.cz), bulvární zprávy (Blesk.cz) a také blog, (Blog iDnes.cz) coby publicistickou platformu, do níž může přispívat kdokoliv. Výzkum se zabývá vlivem médií na utváření pojmů a je rámován teorií sociální konstrukce reality prezentované T. Luckmannem a P. L. Bergerem. Práce se věnuje analýze v syntaktické, sémantické i pragmatické rovině. V teoretické části je nejprve nastíněna teorie sociální konstrukce reality, následně jsou stručně představeny okolnosti migrační krize a základní rozdíly ve významu zkoumaných označujících a konečně jsou představeny analytické koncepty, tedy Morrisovo členění sémiotiky, Saussurovo rozdělení mezi syntagmatickými a paradigmatickými vztahy a také vzájemné vztahy, v nichž mohou vystupovat jednotlivá slova v textu. Praktická část poté v souladu se zvolenou strukturou objasňuje, jak je ve vybraných textech s pojmy zacházeno.

Viz též: podobná jména autorů
3 Fridrichová, Jana
2 Fridrichová, Jaroslava
1 Fridrichová, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.