Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj vlastnictví nemovitostí na Kroměřížsku
Scheichenost, Jan ; Fencl, Petr (oponent) ; Plánka, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá vývojem vlastnictví v osmi katastrálních územích v okrese Kroměříž sjednocených pod název Zdounecko. Zabývá se stručnou historií pozemkových evidencí a hlavních období velkých přesunů majetků od doby vedení stabilního katastru. Práce se zabývá tvorbou a exportem souboru tematických map s vývojem vlastnictví v zájmové lokalitě. Zvláštní kapitola je věnována jednoduchým statistickým údajům o velkých majetkových celcích v zájmové lokalitě.
Dynamika a příčiny hospodaření s křivoklátskými lesy od poloviny 18.století do roku 1939.
Skopeček, Jan ; Fencl, Petr (oponent) ; Matoušek, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje především na vývoj lesů na Křivoklátsku v době industrializace a průmyslové revoluce (polovina 18. století - rok 1939). Vedle uhlí a oceli významnou surovinou užívanou v období industrializace bylo dřevo, které významně přispělo k rozkvětu velkostatku Křivoklát i krumlovského panství, která spolu v diplomové práci srovnávám z hlediska hospodaření s místními lesy. Na Křivoklátsku bylo dřevo využíváno z větší části průmyslovými podniky nacházejícími se na velkostatku, na Českokrumlovsku bylo dřevo z velké části vyváženo.
Metodika pro zpracování plánové dokumentace
Fencl, Petr
Předkládaná metodika řeší jasně definovaný úkol - zpracování plánové dokumentace v daném objemu počtu kusů ve vymezeném časovém prostoru a za limitovaných finančních prostředků. Protože se jedná z 94% o plány na pauzovacích papírech, můžeme celý proces zpracování pojmout jako zpracování matričního archivu a jeho poslední kontakt s polygrafickým zařízením - tedy se skenerem. Metodika si klade za cíl popsat zpracování od sběru matric až po jejich konečné uložení v archivu. Uvažování při stanovení postupu prací a v rozhodovacím procesu je velmi důležitá pro komplexnost řešení. Příklad: Obvyklé uložení archiválií na pauze je jednotlivě v papírovém obalu / kapse / s popisem a identifikačním číslem na papírovém obalu. V našem případě pro 6500 formátů potřebuji 6500 listů papíru dostatečného formátu např. 70g/m2. Toto množství jsou dvě palety papíru o výšce cca 80 cm. To znamená 1.6 m materiálu na výšku. Při přeložení, aby byla vytvořena kapsa, je to již 3.2 m. při vložení matrice a uložení bez svázání v paletě se dostáváme na trojnásobek - tedy na téměř 10 m materiálu na výšku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kroměříž na mapách - vývoj a perspektivy
Scheichenost, Jan ; Fencl, Petr (oponent) ; Plánka, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá zobrazením Kroměříže na mapách s topografickým a katastrálním obsahem. Zabývá se zobrazením města na nejstarších mapách Moravy a na dalších novějších a soudobých topografických a katastrálních mapách, jak státního mapového díla, tak mapách komerčních z různých zdrojů, včetně privátních. Věnuje se i orientačním plánům města a vedutám. Zvláštní kapitola je věnována perspektivám města v podobě územních plánů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.