Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Profitability of Standard Trading Strategies in Cryptocurrency Markets
Duda, Miroslav ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Brož, Václav (oponent)
Práce se pokouší určit, jakou úspěšnost mají strategie používané na forexových a akciových trzích při aplikaci na kryptoměnové trhy. Zkoumanými přístupy jsou ARIMA, VAR, MA Crossover (klouzavý průměr) a Grangerova kauzalita s využitím cen zlata a S&P 500. Obchodovanými kryptoměnami jsou Bitcoin, Ethereum, Binance Coin a Basic Attention Token. Modely jsou trénovány na logaritmicky transformovaných a diferencovaných časových řadách složených z konečných denních a hodinových cen jednotlivých měn. Aplikace strategií vede k nejednoznačným výsledkům. MA Crossover dosahuje obecně lepších výsledků než VAR, ARIMA pak vede k nejhorším. Přesto každá strategie funguje při- jatelně pro alespoň jednu z měn. Obchodování na hodinových řadách bylo negativně ovlivněno náhlými cenovými skoky. ARIMA a VAR dosahují lep- ších výsledků v obdobích mezi cenovými bublinami. Signifikantní Grangerova kauzalita nebyla nalezena. Klíčová slova Kryptoměny, Obchodování, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Basic Attention Token, ARIMA, VAR, Klouzavý průměr, Grangerova kauzalita Název práce Ziskovost standardních obchodních strate- gií na kryptoměnových trzích E-mail autora miroslav.duda11@gmail.com E-mail vedoucího práce ladislav.kristoufek@fsv.cuni.cz
Zobrazení boha ve filmu
Duda, Miroslav ; Martínková, Libuše (vedoucí práce) ; Kropáček, Luboš (oponent)
Tato práce si klade za cíl systematicky zmapovat zobrazení Boha na filmovém plátně s hlavním důrazem na hollywoodskou produkci, neboť ovlivňuje celou západní kinematografii, od jejích počátků až do dnes. Systematicky popisuje různé způsoby zpracování tématiky s ohledem na dobový, kulturní a společenský kontext. Přibližuje vznik hlavních aspektů a východisek filmové cenzury, která je i v sekularizovaných společnostech značně ovlivněna náboženstvím. Popisuje metody a přístupy jednotlivých režisérů k látce.
Business Plan with European Union Structural Funds Support
Boltižiar, Víťazoslav ; Duda, Miroslav (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
This master’s thesis approaches the problematic of the creation of a business plan, financed with the support from European Union Structural Funds. The first part brings the review of theoretical knowledge and the second part elaborates the detailed conception of a business plan. This section contains a business idea, market analysis and analysis of competition and potential customers. Furthermore, feasibility study is constructed and available support from the EU structural funds described. The result of this work is an integrated project.

Viz též: podobná jména autorů
1 DUDA, Milan
2 Duda, Marek
5 Duda, Martin
2 Duda, Michal
4 Duda, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.