Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Drahozal, Marek ; Martin, Zdeněk (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti PROBAS, spol. s r. o. v letech 2012 až 2016. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska z odborné literatury, ve druhé části je představena vybraná společnost a následně provedena strategická a finanční analýza. V poslední části jsou na základě výsledků provedených analýz provedena opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace společnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.