Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Dortová, Zuzana ; Anděl, Jiří (vedoucí práce) ; Hušková, Marie (oponent)
Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména na model časové řady AR(1) a lineární regresi, kde teorii doplňuje simulacemi a porovnává metody na zaokrouhlených a nezaokrouhlených datech. Porovnání u lineární regrese navíc ilustruje na grafech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Dortová, Zuzana ; Anděl, Jiří (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v~časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména na model časové řady AR(1) a lineární regresi, kde teorii doplňuje simulacemi a porovnává metody na zaokrouhlených a nezaokrouhlených datech. Porovnání u lineární regrese navíc ilustruje na grafech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kónická optimalizace: teorie a aplikace
Dortová, Zuzana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
1 Tato práce pojednává o úlohách kónického programování druhého řádu, tyto úlohy jsou speciální třídou semidefinitního programování. V práci jsou shrnuté základní definice, vlastnosti a tvrzení známé o těchto úlohách. Specielní pozor- nost je věnována metodám řešení SOCP úloh. V poslední části práce jsou for- mulovány některé specielní úlohy matematického programování (lineární progra- mování, kvadratické programování...) jako specielní případy úloh SOCP.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.