Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Current changes in orientation of the German economic diplomacy
Dírerová, Daniela ; Peterková, Jana (vedoucí práce) ; Zemanová, Štěpánka (oponent)
Diplomacie je jedinečným nástrojem zahraniční politiky státu, díky které může cílevědomě prosazovat jeho zájmy mezi ostatními aktéry mezinárodního systému. Tento prostředek se však nenachází v existenčním vakuu, ale pro své fungování musí reagovat na dynamické změny v mezinárodním prostředí. Růst zájmu o liberalizaci mezinárodního obchodu a významu soukromých subjektů v tvorbě zahraniční politiky formuje vývoj samotné diplomacie. Do popředí se proto dostává ekonomická diplomacie s cílem realizovat vize státu v hospodářské oblasti. Právě této tématice se věnuje předložená bakalářská práce. V roce 2012 publikovala německá vláda dokument "Shaping Globalization - Expanding Partnership- Sharing Responsibility". Primárním cílem bakalářské práce je zkoumat vliv této nové strategie na ekonomickou diplomacii SRN. Sekundárním cílem je detailněji představit strukturu, úkoly, proces rozhodování a aktéry německé ekonomické diplomacie, protože tyto informace neposkytuje uceleně žádná česká ani slovenská odborná publikace. Klíčová část práce se věnuje samotné strategii, přičemž je rozdělena na multilaterální (makro) a bilaterální (mikro) cíle. První hledisko sleduje ekonomické priority na úrovni mezinárodních organizací. Bilaterální část analyzuje důvody, proč se Německo rozhodlo ekonomicky orientovat na tzv. nové hráče, zájmy v jejich obchodních vztazích a jaké výzvy z toho vyplývají pro ekonomickou diplomacii.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.