Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací
Bobek, Karel ; Bydžovská, Ilona ; Cichrová, Kateřina ; Jančo, Milan ; Jerie, Pavel ; Kadlec, Miloš ; Křížová, Květa ; Kubů, Naděžda ; Lukášová, Eva ; Novotný, Jaromír ; Sedláková, Marta ; Slavko, Pavel ; Štulc, Josef ; Weiss, Petr
Metodika, rozdělená na metodickou a sborníkovou část, ve své první části podrobně vysvětluje postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací. Sborníková část představené a popsané metodické postupy a zásady dále rozvíjí a doplňuje. Závěr metodiky patří výběru literatury k tématům, nímž se metodika věnuje.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Problematika využití, rozvoje a údržby městské zeleně a jejího propojení s kulturními památkami
Šimek, Jiří ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Cichrová, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obnovy, využití a údržby komplexů městské zeleně propojené s kulturními památkami. V teoretické části se práce zabývá základními principy a zásadami, které jsou použitelné při obnově, využití a údržbě daných zahradních celků, představuje rovněž jejich problémy a omezení. Praktická část seznamuje čtenáře se situací dvou zahradních komplexů -- Cibulky a Gröbovky. Práce popisuje a hodnotí jejich vývoj a současné projekty obnovy a využití v socioekonomickém kontextu dnešní doby.

Viz též: podobná jména autorů
2 Cichrová, Karolína
2 Cichrová, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.