Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Digitizér pro radarová čidla
Cích, Augustín ; Šebesta, Jiří (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá digitalizáciou analógového signálu z radarových čidiel využívajúcich Dopplerov jav. Pre konštrukciu prototypu digitizéru, bol použitý radarový senzor HB100. Digitalizácia je vykonaná prevodníkom s 12 bitovým rozlíšením a vzorkovacím kmitočtom 15,625 kS/s. Riadiacou jednotkou akvizície je Arduino UNO, ktoré zasiela data na počítač, kde sú v aplikačnom rozhraní programu MATLAB spracované formou „waterfall“ spektrogramu.