Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Demise and Disintegration of Nationalist Terrorist Groups
Štekl, Jakub ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Kocmanová, Markéta (oponent)
Práce se zabývá procesem zániku a dezintegrace nacionalistických teroristických skupin. Na příkladech teroristických konfliktů v Severním Irsku a Baskicku popisuje a analyzuje vývoj tamních teroristických skupin od jejich vzniku až po ukončení jejich činnosti. Zvláštní důraz je kladen především na ukončení teroristických akcí a transformaci nacionalistického terorismu do legálního rámce. V rámci Severního Irska se zaměřuje především na průběh činnosti Prozatímní Irské Republikánské Armády (PIRA) od vypuknutí nepokojů na konci šedesátých let do podepsání Velkopáteční dohody v roce 1998. Zkoumá také vliv přidružených politických stran - v tomto případě Sinn Féin - na průběh mírových jednání a pokračování severoirského nacionalismu po ukončení teroristické kampaně. V rámci Baskického regionu je kladen důraz na vývoj Baskického nacionalismu od počátku 20. století, vznik a vývoj skupiny Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a její teroristické kampaně v rámci frankistického režimu i demokratického Španělska. Pozornost je věnována vývoji skupiny až do jejího rozpuštění v roce 2018, aktivitě politických stran Nacionální levice sympatizující s ETA a přístupu španělské vlády k řešení baskického konfliktu.
Dopad zapojení žoldnéřských jednotek a PMC na průběh, výsledek a následky konfliktu v Africe
Šebek, David ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent)
Tato práce je zaměřena na zjištění dopadu nájemných jednotek na vnitřní konflikty v subsaharské Africe. Práce vychází z diskutované otázky legitimní možnosti najmutí si takovýchto jednotek v rámci konfliktu. V rámci akademické diskuze totiž existuje velké množství argumentů jak pro, tak proti využívání podobných jednotek. Práce má za cíl prozkoumat, zda a případně jaké jsou dopady nájemných jednotek na průběh, výsledek a následky konfliktu v subsaharské Africe. V rámci práce dochází nejprve k rozdělení nájemných jednotek na soukromé vojenské společnosti a žoldnéře klasického stylu a jejich vymezení, založené především na pohledu mezinárodního práva. Zde se ukazuje chybějící mezinárodně právní ukotvení a regulace soukromých vojenských společností. Je také nutné od nájemných vojáků odlišit další zahraniční účastníky konfliktů, pro tuto práci definované jako dobrovolníky. Vzhledem k nedostatečnosti teorie poválečné obnovy vyvstala nutnost vytvořit si parametry popisující poválečný rozvoj, jedná se o skupinu makroekonomických ukazatelů, zaměřených na vývoj jak hospodářství, tak kvality života občanů. Vývoj těchto ukazatelů je zkoumán v průběhu deseti letech od ukončení válek. Součástí práce je pak jak kvantitativní výzkum statistických údajů, tak i analýza průběhu nasazení nájemných sil. Výsledkem...
Counter-Terrorism in Georgia
Putkaradze, Kakha ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent)
Master thesis by the name of "Counter-terrorism in Georgia" aims at investigating antiterrorism environment in Post-Soviet Georgia. Thesis deals with the terrorist challenges faced by our country and implemented preventive measures. Moreover, it outlines geopolitical, regional processes in line with ongoing events in Georgia, showcases possible impacts of abovementioned events on the following regions: Pankisi Gorge, South-West of Georgia, border lines with Armenia and Azerbaijan. Also, our work demonstrates the statistics and ratio of terrorist activities performed in Georgia with the frequency of worldwide terrorist activities. Master thesis attempts to thoroughly cover terrorism and antiterrorism topics, which will greatly contribute to researchers interested in this field.
MINUSMA and the United Nation's Turn to Counter-terrorism and Counter-insurgency
van Oppen Ardanaz, Gabriel ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Bruner, Tomáš (oponent)
This Master's thesis will focus on the newest trends in the field of United Nations (UN) peacekeeping operations that are moving the organization to unknown territory by deploying in theatres where missions are faced with asymmetric threats. In this regard, the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), constituted as a groundbreaking and innovative peacekeeping operation, is spearheading a realignment in peacekeeping that can potentially shape future operations to come, as mandates increasingly reflect roles in areas such as counter-insurgency and counter-terrorism. The core objective of this study will be to analyze why MINUSMA is being forced to go green while studying how it is doing so, reflecting on past experiences from other operations such as the International Stabilization Assistance Force (ISAF) in Afghanistan and the Multi-National Force in Iraq (MNF-I), that have guided changes in MINUSMA's doctrines and capabilities. Gabriel van Oppen Ardanaz
United we stand? European strategic culture in the fight against terrorism
Cailler, Natacha Isabelle ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent)
United we stand? European strategic culture in the fight against terrorism Abstract As Europe has become a major target of terrorist attacks, especially since 2015, there has been a growing demand for action from the governments. France and Germany have been among those countries affected by the current terrorist threat. Calls for increased European integration and cooperation have been heard and highlight the need for the building of an integrated and comprehensive counterterrorist framework within the European Union. The idea that a common European strategic culture regarding the fight against terrorism might be a significant tool to achieve such a goal is burgeoning in the minds of many. This research project analyses the French and German response to terrorism through the popular discourse towards terrorism, the threat perception of terrorism and immigration, the modalities of the use of force and the institutional structure of counterterrorism. It features the building of a common European strategic culture when addressing Jihadi terrorism. Natacha Cailler
Comparison of EU's and ASEAN's counterterrorism efforts
Massita, Natalia ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
In the past decade, the political world has seen a shift on the global institutions strategies on the fight against terrorism. The aftermath of the 9/11 launched an unprecedented fear over terrorist organizations and demanded immediate actions from global leaders. In this scenario, the cooperation among global institutions became necessary in order to formulate political strategies for counter-terrorism actions. Therefore, this research explores how the EU and ASEAN formulate their policies in the fight against terrorism with a main focus on the comparative analysis between these two organizations. The thesis will aim to analyze the legal and the organizational structure in order to understand the main gaps and the developments that EU and ASEAN acquired by their counter-terrorism measures. Structurally, first some historical background on terrorism and on the agenda of the institutions will be provided in order to give some basic knowledge on the matter. Second, the author will describe the efforts fulfilled by the counter-terrorism agenda and finally, a comparative analysis will be conducted for a broader understanding of the policies to fight terrorist groups.
Reassembling Airport Security: An Actor-Network Theory Account of Security Production
Komasová, Sarah ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Vittek, Peter (oponent) ; Leese, Matthias (oponent)
Letištní bezpečnost představuje celosvětově klíčovou část civilní letecké přepravy. Vzhledem k jejímu každodennímu významnému dopadu na miliony pasažérů nevyhnutelně vyvolává otázky jak ohledně dostatečnosti, tak i proporcionality. Práce vychází z Actor-network Theory (ANT) a střednědobého terénního výzkumu na Letišti Václava Havla Praha, který byl složen z kombinace kvalitativně orientovaných metod zahrnujících rozhovory i zúčastněné a nezúčastněné pozorování. Práce se zabývá problematikou povahy a utváření letištní bezpečnosti jako sítě řetězců překladu. Tyto řetězce překládají, přeměňují, skrze vlastní logiku vyhodnocení pravdivosti (logika veridikce), všechny přicházející aktéry, ať již jde o osoby nebo předměty ze stavu, který předpokládá potencialitu hrozby, do stavu, ve kterém je předpokladem bezpečnost. V práci je identifikován komplex pěti logik ustavujících současnou podobu letištní bezpečnosti - logika pohybu, rozdělení, vizualizace, prostoru a identity. Tyto logiky byly identifikovány na základě terénního výzkumu s návazností na předchozí výzkum v oblasti letištní bezpečnosti. Práce rovněž nově zkoumá komponenty těchto řetězců překladu, zejména bezpečnostní technologie a jejich interakci s lidským faktorem a zaměřuje se na případy, kdy se tyto logiky střetávají a tím umožňují rozkrytí...
Comparison of EU's and ASEAN's counterterrorism efforts
Massita, Natalia ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent)
In the past decade, the political world has seen a shift on the global institutions strategies on the fight against terrorism. The aftermath of the 9/11 launched an unprecedented fear over terrorist organizations and demanded immediate actions from global leaders. In this scenario, the cooperation among global institutions became necessary in order to formulate political strategies for counter-terrorism actions. Therefore, this research explores how the EU and ASEAN formulate their policies in the fight against terrorism with a main focus on the comparative analysis between these two organizations. The thesis will aim to analyze the legal and the organizational structure in order to understand the main gaps and the developments that EU and ASEAN acquired by their counter-terrorism measures. Structurally, first some historical background on terrorism and on the agenda of the institutions will be provided in order to give some basic knowledge on the matter. Second, the author will describe the efforts fulfilled by the counter-terrorism agenda and finally, a comparative analysis will be conducted for a broader understanding of the policies to fight terrorist groups.
How can bringing the digital gender divide accelerate the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals?
Smith, Joshua ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
The purpose of this research is to identify how bridging the online gender divide can accelerate the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals. At present 200 million fewer women are online than their male counterparts, highlighting the gender inequality that exists online. The disparity in the number of women online is having a detrimental effect on the ability to achieve the Sustainable Development Goals by the United Nations target date of 2030. The research first endeavours to understand the current discourse of what is understood by the term "digital gender divide" within contemporary literature. Drawing knowledge from existing literature, the reasons for the digital gender divide are critically assessed and conceptualised within an empirical framework before offering an insight into how such barriers can be addressed and overcome. The removal of such obstacles therefore paves the way for the United Nations Sustainable Development Goals to flourish. The evidence collated throughout the study details the intricate connection between sustainable development and gender equality, concluding that considerable advancements towards sustainable development can be made if more women are online.
Glabal and Local Private Security Companies in Kenya: a balanced relationship?
Wiers, Marco ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
The purpose of this study is to contribute to a better understanding of the relationship between private security companies in Kenya. This thesis makes a distinction between two sorts of private security companies; global and local. The thesis argues that the relationship between the two is not balanced in favour of the global one. This conclusion has been reached by applying a Bourdieu enhanced global security assemblage approach to the Kenyan security sector. The global security assemblage approach, allowed the researcher to look into the Kenya security sector from a perspective where all actors are treated equal, instead of the more traditional way of thinking, where the state is put as the central unit of analysis. Using Bourdieu's concepts of economic, cultural and symbolic capital, the researcher was able to make a distinction between the two PSCs by looking at how much capital each PSC possessed. The conclusion of this thesis is that the global PSCs possess more capital of each form than the local. Research was done by spending two periods of three months in Kenya. During these periods the Kenya security sector was extensively observed, due to the researchers internship for a private security company. The first period formed the basis on which latter research was done. During the first...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 BUREŠ, Otto
2 Bureš, Ondřej
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.