Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hotel s posilovnou
Váňa, Jan ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je samostatně stojící novostavba hotelu se stravovacím provozem a relaxační zónou zahrnující posilovnu, místnost pro stolní tenis, masáže a solárium. Jednotlivé funkční části jsou dispozičně odděleny a mohou být provozovány nezávisle na sobě. Budova má celkem tři nadzemní podlaží, kde přízemí slouží pro provoz restaurace se zázemím a pro relaxační zónu. Zbývající dvě nadzemní podlaží budou sloužit pro ubytování hostů a nezbytné zázemí. Maximální kapacita části pro ubytování je 59 osob a k jejímu provozu je zapotřebí čtyř zaměstnanců. Restaurace je navržena pro 81 hostů a celkem 7 zaměstnanců. Relaxační část slouží pouze pro ubytované hosty a není přístupná jiným osobám. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu a železobetonových základových patkách. Obvodové svislé konstrukce prvního nadzemního podlaží jsou navrženy ze systému ztraceného bednění, veškeré ostatní nosné stěny budou vyzděny z keramických broušených tvárnic kladených na tenkovrstvé lepidlo. Stropní konstrukce jsou řešeny jako sestava z předpjatých dutinových stropních panelů a zastřešení objektu bude provedeno jako plochá vegetační střecha.
Polyfunkční bytový dům ve Slatině
Náprava, Lukáš ; Klubal, Tomáš (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce je navrhnout a posoudit novostavbu polyfunkčního bytového domu ve Slatině. Objekt bude sloužit funkci bydlení a sportovnímu využití. Součástí řešení je i parkoviště. Práce dále řeší základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, požární bezpečnosti a statiky. Stavba je řešena jako konstrukce samostatně stojícího objektu s odstupňovanými jednotlivými podlažími. Jedná se o objekt o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích. Celý objekt je zrcadlově symetrický přes příčnou osu. Podzemní podlaží je určeno převážně pro skladovací prostory bytového domu, technické místnosti a hygienické zázemí posilovny. V 1NP je vlastní prostor posilovny, tělocvičny, administrativy a dva byty zvláštního určení. Vyšší patra slouží bydlení. Pro objekt byl zvolen stěnový konstrukční systém. Podzemní podlaží je plošně založeno na základové desce z vodostavebného betonu (bílá vana) a nosný systém tvořen železobetonovými stěnami. Veškeré stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou. Obvodové a vnitřní nosné stěny vyšších pater jsou vyzděny z keramických tvárnic HELUZ Vnitřní komunikace je tvořena prefabrikovaným železobetonovým schodištěm a výtahovou šachtou. Zastřešení objektu je tvořeno plochou DUO a vegetační střechou
Hotel garni
Horáková, Lenka ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu garni ve městě Pacov. Objekt je tvořen třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s omezeným rozsahem stravování, zázemí restaurace, kancelář vedoucího, zázemí pro zaměstnance hotelu a technické zázemí objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází místnosti konferenčního charakteru se zázemím a hotelové pokoje. Na tomto podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové pokoje, přičemž jeden je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále se zde nachází dva jednolůžkové pokoje. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové a tři jednolůžkové pokoje. Objekt je tvořen zděným konstrukčním systémem a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Nad částí objektu je použita vegetační jednoplášťová střecha.
Ubytovací zařízení Blanice
Bače, Jakub ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení Blanice. Objekt má obdélníkový tvar. Navržený objekt je umístěn v obci Vodňany. Ubytovací zařízení je navrženo pro 28 osob a 32 míst v restauraci. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V podzemním podlaží se nacházejí prostory pro skladování, technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je umístěn hlavní vstup, recepce a restaurace s technickým zázemím pro zaměstnance. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou pokoje pro ubytování hostů. V druhém nadzemním podlaží se nachází také pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je zděný z cihelných bloků s plochou střechou.
Ubytovací zařízení Blanice
Bače, Jakub ; Klubalová, Pavlína (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení Blanice. Objekt má obdélníkový tvar. Navržený objekt je umístěn v obci Vodňany. Ubytovací zařízení je navrženo pro 28 osob a 32 míst v restauraci. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V podzemním podlaží se nacházejí prostory pro skladování, technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je umístěn hlavní vstup, recepce a restaurace s technickým zázemím pro zaměstnance. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou pokoje pro ubytování hostů. V druhém nadzemním podlaží se nachází také pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je zděný z cihelných bloků s plochou střechou.
Autosalon s autoservisem Mazda
Došek, Samuel ; Kalánek, Ing Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem autosalonu s autoservisem pro vozidla značky Mazda v Trenčíne. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt autosalonu s autoservisem má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Na prvním podzemním podlaží se nachází podzemní garáž určena pro nová auta k prodeji. V prvním nadzemním podlaží se nachází autosalon se zázemím pro zákazníky a autoservisem se zázemím pro zaměstnance autoservisu. Na druhém nadzemním podlaží se nachází kanceláře se zázemím pro personál. Objekt je navržen z konstrukčního systému ze železobetonu a pórobetonových tvarovek. Stropy jsou monolitické železobetonové a střecha je řešena jako plochá s vazníky a s železobetonovou deskou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Hotel garni
Horáková, Lenka ; Klubalová, Pavlína (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu garni ve městě Pacov. Objekt je tvořen třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s omezeným rozsahem stravování, zázemí restaurace, kancelář vedoucího, zázemí pro zaměstnance hotelu a technické zázemí objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází místnosti konferenčního charakteru se zázemím a hotelové pokoje. Na tomto podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové pokoje, přičemž jeden je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále se zde nachází dva jednolůžkové pokoje. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové a tři jednolůžkové pokoje. Objekt je tvořen zděným konstrukčním systémem a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Nad částí objektu je použita vegetační jednoplášťová střecha.
Polyfunkční bytový dům ve Slatině
Náprava, Lukáš ; Klubalová, Pavlína (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce je navrhnout a posoudit novostavbu polyfunkčního bytového domu ve Slatině. Objekt bude sloužit funkci bydlení a sportovnímu využití. Součástí řešení je i parkoviště. Práce dále řeší základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, požární bezpečnosti a statiky. Stavba je řešena jako konstrukce samostatně stojícího objektu s odstupňovanými jednotlivými podlažími. Jedná se o objekt o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích. Celý objekt je zrcadlově symetrický přes příčnou osu. Podzemní podlaží je určeno převážně pro skladovací prostory bytového domu, technické místnosti a hygienické zázemí posilovny. V 1NP je vlastní prostor posilovny, tělocvičny, administrativy a dva byty zvláštního určení. Vyšší patra slouží bydlení. Pro objekt byl zvolen stěnový konstrukční systém. Podzemní podlaží je plošně založeno na základové desce z vodostavebného betonu (bílá vana) a nosný systém tvořen železobetonovými stěnami. Veškeré stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou. Obvodové a vnitřní nosné stěny vyšších pater jsou vyzděny z keramických tvárnic HELUZ Vnitřní komunikace je tvořena prefabrikovaným železobetonovým schodištěm a výtahovou šachtou. Zastřešení objektu je tvořeno plochou DUO a vegetační střechou
Polyfunkční dům v Pelhřimově
Dvořák, František ; Kalánek, Ing Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší projekt novostavby polyfunkčního domu v Pelhřimově. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V prvním nadzemním podlaží se nachází komerční prostory. Tyto prostory jsou tvořeny cestovní kanceláří, prodejnou pečiva, knihkupectvím a prodejnou sportovních potřeb. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dva samostatné administrativní prostory. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží bylo navrženo osm bytů. V každém z těchto podlaží jsou čtyři byty, z nichž dva jsou dispozičně řešeny jako 2+kk a dva jako 3+kk. V podzemním podlaží se nachází společné prostory sloužící pro provoz bytů a řadová garáž. Konstrukční systém objektu je tvořen kombinací železobetonového skeletu a zděného systému. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev.
Hotel Vystrkov
Dvořák, Martin ; Šteffek, Ing Libor (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu v obci Vystrkov. Objekt je tvořen třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace se zázemím pro zaměstnance, hotelová hala s recepcí, zázemí pro vedení hotelu a technické zázemí navrhovaného objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází prostory pro wellness a hotelové pokoje s prostory souvisejícími s ubytováním. Ve třetím nadzemním podlaží jsou navrženy pouze hotelové pokoje s prostory souvisejícími s ubytováním. V hotelu je navržen jeden čtyřlůžkový pokoj, tři třílůžkové pokoje a čtrnáct pokojů dvoulůžkových. Konstrukční systém objektu je tvořen kombinací železobetonového skeletu a zděného systému. Objekt je z velké části zastřešen šikmou tříplášťovou střechou, pouze nad zázemím kuchyně a nad prostory wellness je provedena plochá pochozí střecha.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.