Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  začátekpředchozí92 - 99  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Risk measures - sensitivity and dynamics
Branda, Martin ; Polívka, Jan (oponent) ; Lachout, Petr (vedoucí práce)
Risk measures are subject to many scientific papers and monographs published on financial portfolio optimization problem within stochastic programming. Currently there are many functionals which measure risk of random future losses according to risk managers preferences. However, their sensitivity is studied less commonly, especially according to possible changes of input data or with respect to the portfolio allocation. This thesis deals with sensitivity of two frequently discussed measures - Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR). Explicit contamination bounds for relative VaR optimization problem are expressed using general results of parametric optimization valid for quadratic programming. A numerical study and a heuristic algorithm for correlation matrices stressing are involved. Sensitivity of VaR and CVaR is studied through their derivatives with respect to the portfolio allocation. Assumptions for the derivatives are formulated, Hessians introduced and convexity is discussed. At last, some dynamic risk measures for multi-period investory models are proposed.
Multivariate GARCH
Maďar, Milan ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent) ; Mazurová, Lucie (oponent)
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA. Využívaný je prístup viacrozmerných GARCH modelov zároveň k zachyteniu dy- namiky prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami. Definujeme tri základné typy modelov. U každého typu sú uvedené definície, vlastnosti a postup odhadu parametrov s príslušnými dôkazmi. Praktická čast' práce ilustruje použitie jednotlivých modelov na reálnych dátach. Práca sleduje dva rôzne ciele, jednak charakteristiku a popis existencie regionálnych a globálnych väzieb medzi ak- ciových trhmi, ale aj vzájomné porovnanie jednotlivých viacrozmerných GARCH modelov na vzorke dát. Hlavný prínos práce je, že s dátami pracuje v kontexte reálneho vývoja na finančných trhoch a zohladnuje situáciu v priebehu a po fi- nančnej kríze od roku 2008. Výsledkom je, že odhady podmienených korelácii závislých na čase naznačujú obmedzenú integráciu medzi trhmi z čoho vyplýva, že investori môžu využit' diverzifikáciu portfólia medzi rôzne akciové trhy a znížit' tým rizikovost' investície...
Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění
Vojtěch, Jonáš ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Klasické a moderní přístupy k sazbování v neživotním pojištění Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje teorii a implementaci zobecněných lineárních modelů v oblasti oceňování v neživotním pojištění a následné optimalizaci sazeb. Pomocí zobecněných lineárních modelů odhadneme střední hodnotu a rozptyl složeného rozdělení úhrnu škod na pojistné smlouvě za určité časové období. Následně sestavíme optimalizační model a popíšeme několik způsobů, jak určit sazby, které vedou k optimálnímu rozdělení bezpečnostních přirážek mezi smlouvy v jednotlivých rizikových skupinách. Představené přístupy k sazbování jsou v závěrečné části práce numericky ilustrovány na simulovaných datech.
Sparse robust portfolio optimization via NLP regularizations
Branda, Martin ; Červinka, Michal ; Schwartz, A.
We deal with investment problems where we minimize a risk measure\nunder a condition on the sparsity of the portfolio. Various risk measures\nare considered including Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk\nunder normal distribution of returns and their robust counterparts are\nderived under moment conditions, all leading to nonconvex objective\nfunctions. We propose four solution approaches: a mixed-integer formulation,\na relaxation of an alternative mixed-integer reformulation and\ntwo NLP regularizations. In a numerical study, we compare their computational\nperformance on a large number of simulated instances taken\nfrom the literature.
Day-ahead bidding on energy markets - a basic model and its extension to bidding curve
Branda, Martin
Wind resources energy production is highly influenced by uncertain weather conditions. We provide several simple models for bidding on day-ahead energy markets, which take into account the uncertainty. The obtained optimal bids and bidding curve are based not only on the point prediction, but also on the forecasted distribution of generated energy. We relate the resulting problems to two-stage stochastic programs with simple recourse.
Influence of short sales and margin requirements on portfolio efficiency - a DEA-risk approach
Branda, Martin
We focus on efficiency of assets and portfolios available to investors on financial markets. We employ diversification consistent DEA-risk models with CVaR deviations as the inputs and expected rate of return as the output. Moreover, we allow short selling and take into account margin requirements. Our model is then employed in an empirical study where selected assets from US stock market are investigated. The sample approximation technique is used to deal with the multivariate skew-normal distribution of random returns.
Third-degree stochastic dominance and DEA efficiency - relations and numerical comparison
Branda, Martin
We propose efficiency tests which are related to the third-degree stochastic dominance (TSD). The tests are based on necessary conditions for TSD and on related mean-risk models. We test pairwise efficiency as well as portfolio efficiency with respect to full diversification of available assets.
Řízení finančních rizik v pojišťovně
Čech, Tomáš ; Marek, Luboš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou měření a řízení finančních rizik v činnosti pojišťoven. První kapitola se věnuje vymezení finančních rizik v činnosti pojišťoven a jejich klasifikaci. Druhá kapitola definuje náhodnou veličinu míru výnosu z finančních aktiv. Předkládá vzorce k výpočtu míry výnosu a rovněž se zabývá problematikou časové agregace. Třetí kapitola teoreticky popisuje metodiku value at risk jako jednu z nejpoužívanějších metod k měření a řízení rizika pojišťovnami a regulačními orgány. Čtvrtá kapitola obsahuje empirickou studii z praxe, která porovnává dvě základní metody výpočtu value at risk. Pátá kapitola je hlavní částí diplomové práce a zabývá se verifikací modelu a jeho nedostatky. Ověřuje se v ní také splnění výchozích předpokladů. Šestá kapitola je zaměřena na možnosti rozšíření metody value at risk pro likviditní riziko.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   začátekpředchozí92 - 99  přejít na záznam: