Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Inspekce kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních
Bartišová, Lucie ; Baštecká, Bohumila (vedoucí práce) ; Mach, Petr (oponent)
Předložená diplomová práce s názvem Inspekce kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních má za cíl zjistit, jaký vliv má inspekce na podporu kvality pobytových sociálních služeb. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá teoretickým rámcem vztahujícím se k danému tématu na základě odborné literatury. Teorie je tvořena 4 kapitolami, které pojednávají o sociálních službách, kvalitě, hodnotách, managementu kvality a o inspekci poskytování sociálních služeb. Druhá část představuje kvalitativní výzkum, který je postaven na rozhovorech s pěti respondenty. Rozhovory se zaměřují na osobní zkušenost inspektorů. Výzkum seznamuje čtenáře s výsledky analýzy dat, shrnutím výsledků analýzy dat a diskuzí. Výzkum předloží odpovědi na výzkumné otázky, jestli inspekce přispívá k tomu, aby zaměstnanci rozuměli smyslu standardů, jestli se podle nich chovají a zda ovlivňuje inspekce podobu sociálních služeb. Klíčová slova Sociální služby, pobytové sociální služby, kvalita, hodnoty, standardy kvality, management, inspekce poskytování sociálních služeb

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.