Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Veřejně dostupné mapové zdroje a jejich využití pro výuku na základních školách v prostředí ArcGIS
BĚLE, Šimon
Diplomová práce se zabývá veřejně dostupnými mapovými zdroji a jejich praktické využití ve výuce zeměpisu na 2. stupni základních škol. Hlavním cílem je vytvoření dvou vlastních mapových aplikací v prostředí ArcGIS, pracovních listů a jejich aplikovaní do výuky na základní škole. Teoretická část se zabývá problematikou výuky zeměpisu na ZŠ a tvorbou didaktických pomůcek, zaměřenou především na ty digitalizované. V praktické části se autor věnuje samotným mapovým aplikacím, vytvořením pracovního listu a jejich zapojením do výuky. Součástí praktické části je také stručná analýza volně dostupných online mapových zdrojů a jejich využití pro výuku. Na konci autor hodnotí využitelnost programů v prostředí ArcGIS pro samotnou výuku.
Biogeografické aspekty ohrožení a ochrany velkých šelem ve výuce na základních školách
BĚLE, Šimon
Bakalářská práce se zabývá tématem biogeografických aspektů rozšíření a ochrany velkých šelem ve výuce na 2. stupni základních škol. Hlavním cílem práce je vyhodnotit stupeň podávaných informací o problematice ohrožení a ochraně velkých šelem ve výuce na 2. stupni ZŠ a při mimoškolním vzdělávání. V teoretické části rozšíření vybraných velkých šelem jsou údaje o jednotlivých šelmách, dále postavení tématu v kurikulárních dokumentech ČR. Těmi jsou Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Školní vzdělávací programy základních škol Josefa Kajetána Tyla a Edvarda Beneše v Písku a také základní školy Mikulova v Praze 4. Dále byly zkoumány učebnice zeměpisu a přírodopisu pro ZŠ a nabídky vzdělávacích programů zoo v České republice a na Slovensku. Na základě nových informací byla sestavena písemná forma pilotního šetření mezi žáky 6. a 9. třídy základních škol J. K. Tyla Písek a ZŠ Mikulova Praha 4. Dále byly navrhnuty možnosti obohacení výuky na 2. stupni ZŠ.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.