Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Od autonomie k post-autonomii? Případ Autonomního sociálního centra Klinika
Böhmová, Ludmila ; Navrátil, Jiří (vedoucí práce) ; Muhič Dizdarevič, Selma (oponent)
Ve své práci se věnuji přeměně autonomního levicového hnutí k post-autonomnímu. Více se zaměřuji na vývoj české scény, konkrétně squaterského hnutí, kde zkoumám, zda lze mluvit o Autonomním sociálním centru Klinika jako o případu post-autonomie v českém kontextu či nikoliv a v jakých dimenzích proměny je transformace patrná. V teoretické části vymezuji pojem autonomie a její chápání autonomními hnutími. Skrze nadefinování charakteristik autonomních hnutí a na základě odborné literatury vymezuji pět dimenzí transformace od autonomie k post-autonomii. Díky tomu, že transformace je determinována vnitřními i vnějšími okolnostmi, je pro mě zprvu důležité pochopit neoliberální myšlení a jeho úskalí či jiné skutečnosti, které mohou mít na transformaci vliv. Pro můj výzkum jsou stěžejní data získaná z polostrukturovaných rozhovorů s respondenty, které jsem vybrala dle jejich zkušeností se squaterským hnutím.
Přeměna občanských sdružení na spolky podle občanského zákoníku v konkrétních podmínkách
Böhmová, Ludmila ; Takáčová, Hana (vedoucí práce) ; Nováková, Štěpánka (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na změnu Nového občanského zákoníku, který vyšel v platnost 1. 1. 2014, konkrétně na transformaci občanských sdružení na spolky na příkladu Junáka. Teoretická část se věnuje komparaci starého a nového zákoníku. Další část je již zaměřena na spolek Junák, český skaut z.s., jeho hospodaření a financování. V praktické části je teorie uvedena do praxe. Obsahuje analýzu hospodaření Junáka mezi lety 2011 -- 2013.

Viz též: podobná jména autorů
3 BÖHMOVÁ, Lenka
3 Böhmová, Lenka
4 Böhmová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.