Hledaný výraz Institucionální v indexu 999c1a nebyl nalezen v žádném záznamu. Nejbližší výrazy jsou (nezávisle na sbírce):
2   INCO-COPERNICUS Program No ERBIC15-CT96-0623 "ENSERVES"
2   INCO-COPERNICUS Program No ERBIC15-CT97-0200 "ASPELEA"
-   INCO-CT-2004-509178
1   info:eu-repo/grantAgreement/GA0/GA/GA15-05237S
2   info:eu-repo/grantAgreement/GA0/GP/GP13-20123P
-   Institucionální
1   Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Moravská zemská knihovna v Brně
1   INT9605232
1   International Visegrad Fund's Small Grant No. 11110008
1   Interreg IIIB CADSES PANET (5D194), GFL / 2328-2714-4829