Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Determination of burst pressure of thin-walled pressure vessels
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin
A simple fracture-mechanics based method is described for assesing a part-through crack in the wall of a pipe subjected to internal pressure of liquid and/or gas.
A Comparison of Probable Magnitudes of the Microplastic Limit of CSN 411375 Steel Determined by the Inductance and Resistance Method
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Mentl, V. ; Kaiser, J.
The paper takes up our preceding contribution in which an attention was paid to the significance of microplastic strains and to their measurement by means of changes in electrical impedance of specimens made from normalized low-C steel CSN 411375. In the present paper results are presented which enable a deeper insight into the problem of microplastic limit (MPL) in relation to the measuring methods used.
Inženýrská metoda posouzení pevnosti poškozených tlakových těles
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin
Na základě mnohaletého výzkumu konstrukční integrity vysokotlakých plynovodů a získaných teoretických i experimentálních výsledků vypracovali autoři jednoduchou inženýrskou metodu hodnocení integrity válcových skořepin obsahujících podélné neprůchozí trhliny ve stěně.
Microplastic Limit of Steel Determined by the Measurement of Changes in Electrical Impedance
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Kaiser, J. ; Mentl, V.
The microplastic limit was determined by evaluation of deltaR-Sigma records. A comparison with the fatigue limit in an axial reversed loading showed that it was below the fatigue limit. The microplastic limit can be considered to separate non-damaging and damaging cyclic stresses.
Vliv opakovaného přetížení plynovodních potrubí na jejich integritu
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin
Při realizaci některých tlakových zkoušek plynovodních potrubí jsou zkoušené plynovodní úseky podrobeny i opakovanému přetížení, a to v závislosti na druhu a účelu tlakové zkoušky. Právě opakovaná přetížení starších provozovaných potrubí, v jejichž plášti nelze vyloučit výskyt trhlin, jsou předmětem určitých nejasností, pokud jde o zachování či porušení jejich integrity. Na základě experimentálních výsledků, získaných na plynovodní trubce s uměle vygenerovanými únavovými trhlinami, jsou z pozic soudobé lomové mechaniky analyzovány podmínky, vedoucí k protržení ligamentu před čelem trhliny při opakovaném přetížení a jsou diskutovány možné mechanismy sníženého lomového tlaku při opakování přetížení trubky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.