Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 175 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.07 vteřin. 
Silver micro drop structured twice around the earth
Meluzín, Petr ; Tryhuk, V. ; Horáček, Miroslav ; Knápek, Alexandr ; Krátký, Stanislav ; Matějka, Milan ; Kolařík, Vladimír
Planar micro structuring of thin metallic layers allows to achieve required surface properties of metallic layers covering bulk materials. Recently, the arrangement of micro holes or pillars placed around the primary spiral according to a phyllotactic model was presented. This deterministically aperiodic planar arrangement was used for benchmarking purposes of the e-beam writer patterning. This arrangement based on single primary spiral and a variety of derived secondary spirals has several interesting properties. One of them is a very low ratio between the area populated by individual micro elements and the length of the primary phyllotactic spiral. This paper presents analysis of the phyllotactic spiral length and the rising gradient at the spiral outer edge. The practical part of the presented work deals with the patterning of a thin silver layer deposited on the silicon or glass substrates using e-beam pattern generation, lithography techniques and related technologies. An interesting impact of the mentioned spiral properties on the e-beam writing strategies and the exposure ordering strategy are also discussed.
Interferometrický kalibrátor pro měření vlnových délek
Jedlička, Petr ; Mikel, Břetislav ; Řeřucha, Šimon ; Matěj, Z. ; Herman, O. ; Holá, Miroslava ; Jelínek, Michal ; Pavelka, Jan ; Číp, Ondřej ; Lazar, Josef
Systém je navržen pro kalibraci měřicího rámu, kterým se kontrolují rozměry reaktorové nádoby. Rám je při měření spouštěn do reaktoru a výsuvnými koncovými snímači měří jeho rozměry. Měřené hodnoty jsou až\n3300 mm. Před měřením je třeba měřicí rám jako celek kalibrovat.\n
Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově iontové pasti
Vadlejch, Daniel ; Oral, Martin ; Lešundák, Adam ; Pham, Minh Tuan ; Čížek, Martin ; Číp, Ondřej ; Slodička, L.
Přesnost experimentů prováděných zachycenými ionty uvnitř Paulovy lineární iontové pasty je velmi závislá na velikosti reziduálního pohybu iontů. Dva odlišné režimy radiofrekvenčního řízení elektrod se porovnávají s ohledem na velikost iontového mikromotoru ve směru osy pasti. Toto porovnání mikropohybu zachyceného iontu je prováděno numerickým výpočtem metodou konečných prvků pro geometrii, což odpovídá pasti umístěnému v laboratoři Ústavu vědeckých přístrojů AV ČR v Brně. Výsledky výpočtů ukazují, že symetrický režim řízení by měl být vhodnější pro oslabení axiální složky mikropohybu zachycených iontů.
Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě
Pravdová, Lenka ; Hrabina, Jan ; Čížek, Martin ; Lazar, Josef ; Číp, Ondřej
V naší práci představujeme metrologickou kampaň, ve které byla porovnávána stabilita normálového laseru na vlnové délce 1540 nm, umístěného na pracovišti CESNET v Praze s vlnovou délkou superkoherentního laseru přenášenou z pracoviště ÚPT v Brně přes fázově koherentní přenosovou linku Brno – Praha délky 306 km. Sestavený acetylenový normál byl převezen na pracoviště CESNET a zároveň byla uvedena do provozu jednotka příjmu koherentní vlny ze superkoherentního laseru stabilizovaného optickým frekvenčním hřebenem a H-maserem na pracovišti ÚPT v Brně. Optickým směšovačem s fotodetektorem byl zaznamenán frekvenční průběh záznějové frekvence mezi acetylenovým optickým frekvenčním normálem a superkoherentním laserem distribuovaným přes fotonickou síť, jehož stabilita je dána H-maserem v 15. řádu. Ověřili jsme, že laserový normál splňuje požadavky Recommendation for the practical realization of the meter standard BIMP.
Využití kyanovodíku jako absorpčního média pro laserovou spektroskopii
Hošek, Martin ; Řeřucha, Šimon ; Pravdová, Lenka ; Čížek, Martin ; Hrabina, Jan ; Číp, Ondřej
Cílem výzkumu je využití kyanovodíku (konkrétně izotopu H13C14N) jakožto absorpčního média pro realizaci etalonu optické frekvence. Výhodou kyanovodíku oproti konvenčně používanému acetylenu (izotopy 13C2H2 a 12C2H2) je jeho lepší dostupnost a také širší absorpční spektrum ve zkoumané oblasti (1550 nm – telekomunikační pásmo). Hyperjemné přechody v kyanovodíku byly předmětem výzkumu v devadesátých letech minulého století, z důvodu technologických omezení ovšem tato data nejsou tak přesná, jako například data dostupná pro acetylen. Naším cílem je proto využití přesnějších metod (saturovaná spektroskopie, frekvenční uzamknutí laseru, zázněj s optickým frekvenčním hřebenem) k dosažení přesnějších údajů o absorpčních čarách kyanovodíku. V neposlední řadě pak budeme usilovat o dosažení přesnosti měření umožňující použití vybraných čar kyanovodíku jakožto referencí pro Mise en pratique.
Laserová ablace atomů vápníku pro experiment laserového chlazení atomů
Grim, Jakub ; Pham, Minh Tuan ; Číp, Ondřej
Naše práce popisuje dvě nejčastější metody vytváření neutrálních atomů potřebných pro experimenty se zachycenými a ochlazenými ionty. Nejsnadnější, ale nejefektivnější způsob vytváření neutrálních atomů je použití tepelné pícky. Lepší metodou umožňující jemnou kontrolu generování atomů je použití pulzní laserové ablace. Byla sestavena vakuová komora s zdrojem atomů Ca a nezbytnou optikou. Detekce generovaných částic byla dosažena laserem indukovanou fluorescenci a citlivou kamerou. Práce se skládá z měření obou metod generování atomů.
Přenos stabilní optické frekvence mezi pracovišti ÚPT a CESNET
Čížek, Martin ; Pravdová, Lenka ; Hucl, Václav ; Jelínek, Michal ; Hrabina, Jan ; Řeřucha, Šimon ; Mikel, Břetislav ; Lazar, Josef ; Číp, Ondřej ; Smotlacha, V. ; Havliš, O. ; Vojtěch, J.
Příspěvek pojednává o aktuálním stavu 306 km dlouhé experimentální linky pro přenos stabilní optické frekvence z telekomunikačního laserového normálu provozované mezi laboratořemi oddělení koherenční optiky na ÚPT AVČR v Brně a pracovištěm CESNET v Praze. Obousměrná linka využívá telekomunikační vlákno s vyhrazeným DWDM oknem 1540-1546 nm. V podmínkách ČR je v současné době uplatnění této technologie perspektivní jednak pro vzájemné porovnávání stability optických normálů a zároveň také pro dálkovou kalibraci přesných měřicích přístrojů (např. optické spektrální analyzátory) umístěných v průmyslových provozech (jaderná elektrárna), které nedovolují jejich transport do laboratoře s normálem optické frekvence. Byla vyhodnocena stabilita přenosu po kompenzované lince a provedeno dlouhodobé měření změn transportního zpoždění na lince.
Imaging via multimode optical fiber: recovery of a transmission matrix using internal references
Šiler, Martin ; Jákl, Petr ; Traegaardh, Johanna ; Ježek, Jan ; Uhlířová, Hana ; Tučková, Tereza ; Zemánek, Pavel ; Čižmár, Tomáš
Current research of life shows a great desire to study the mechanics of biological processes\ndirectly within the complexity of living organisms. However, majority of practical techniques\nused nowadays for tissue visualization can only reach depths of a few tens of micrometres as\nthe issue obscures deep imaging due to the random light scattering. Several imaging\ntechniques deal with this problems from different angels, such as optical coherence\ntomography, light sheet microscopy or structured light illumination A different and promising strategy to overcome the turbid nature of scattering tissues is to employ multimode optical fibers (MMF) as minimally invasive light guides or endoscopes to provide optical access inside. Although the theoretical description of light propagation through such fibers has been developed a long time ago it is frequently considered inadequate to describe real MMF. The inherent randomization of light propagating through MMFs is typically attributed to undetectable deviations from the ideal fiber structure. It is a commonly believed that this\nadditional chaos is unpredictable and that its influence grows with the length of the fiber.\nDespite this, light transport through MMFs remains deterministic and can be characterized by a transmission matrix (TM) which connects the intensity and phase patterns on the fiber input and output facets. Once the TM is known it can be used to create focus in any desired 3D\ncoordinates beyond the distal fiber facet, see figure 1, and perform e.g. fluorescence based\nlaser scanning microscopy or optical trapping.
Grazing incidence interferometer for form measurement of hollow cylinders
Šarbort, Martin ; Řeřucha, Šimon ; Holá, Miroslava ; Lazar, Josef
Optical metrology of cylindrical specimens represents an interesting task in scientific and\nindustrial practice. The most precise measurement methods use principles of laser\ninterferometry where the phase difference between the reference wave and the object wave reflected from the tested surface is detected. The form measurement of hollow cylindrical tubes can be advantageously realized by an object wave with conical wavefronts generated by an axicon lens or an equivalent diffractive optical element. An axicon characterized by large apex angle forms a conical wave that fulfills the conditions of the grazing incidence, which results in suppression of the speckle noise. The previous experimental setups were relatively complex since they involved a pair of mutually reversed axicons or a pair of diffractive optical elements that transform the object wave from planar to conical and vice\nversa.
Orbital motion from optical spin: the extraordinary momentum of circularly polarized light beams
Svak, Vojtěch ; Brzobohatý, Oto ; Šiler, Martin ; Jákl, Petr ; Zemánek, Pavel ; Simpson, Stephen Hugh
We provide a vivid demonstration of the mechanical effect of transverse spin momentum in an\noptical beam in free space. This component of the Poynting momentum was previously thought\nto be virtual, and unmeasurable. Here, its effect is revealed in the inertial motion of a probe\nparticle in a circularly polarized Gaussian trap, in vacuum. Transverse spin forces combine with\nthermal fluctuations to induce a striking range of non-equilibrium phenomena. With increasing\nbeam power we observe (i) growing departures from energy equipartition, (ii) the formation of\ncoherent, thermally excited orbits and, ultimately, (iii) the ejection of the particle from the trap.\nOur results complement and corroborate recent measurements of spin momentum in evanescent\nwaves, and extend them to a new geometry, in free space. In doing so, we exhibit fundamental,\ngeneric features of the mechanical interaction of circularly polarized light with matter. The work\nalso shows how observations of the under-damped motion of probe particles can provide detailed\ninformation about the nature and morphology of momentum flows in arbitrarily structured light\nfields as well as providing a test bed for elementary non-equilibrium statistical mechanics.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 175 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.