Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Optimizing and Evaluating the Biocompatibility of Fiber Composites with CaP Additives
Suchý, Tomáš ; Sucharda, Zbyněk ; Balík, Karel ; Sochor, M. ; Bačáková, Lucie
Composite materials based on a polyamide fabric (aramid) and a polydymethyl-siloxane (PDMS) matrix were designed for application in bone surgery. In order to increase the bioactivity, 2, 5, 10, 15, 20 and 25 vol. % of nano/micro hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) were added. The effect of the additives on the biocompatibility was studied. It appears that nano additives have a more favorable effect than micro particles on mechanical properties. For final application of the composites as substitutes for bone tissues, 15 vol. % of nano hydroxyapatite additives is an optimum amount: in this case both the mechanical properties and the biological properties are optimized without distinct changes in the inner structure of the composite.
The Influence of Steam Sterilization Processes on the Micro- and Macromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Medical Device Applications
Sochor, M. ; Balík, Karel ; Sedláček, R. ; Suchý, Tomáš ; Sucharda, Zbyněk ; Šepitka, J. ; Lukeš, J.
The effect of multiple steam sterilization processes on the structural integrity of the polymer matrix composite polydimethylsiloxane (PDMS) reinforced with polyamide fibers (Aramid) is investigated by 3- and 4-point bending tests and by nanoindentation.
Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy
Tlustoš, P. ; Ochecová, P. ; Száková, J. ; Perná, Ivana ; Hanzlíček, Tomáš ; Habart, J. ; Straka, Pavel
Cílem metodiky bylo na základě zjištěných výsledků analýz popelů z více než 40 zdrojů v České republice tyto popele kategorizovat dle vstupní suroviny a vytipovat vhodné popele pro použití na zemědělské půdě, což by znamenalo významný posun ke snižování nákladů spaloven, vstup nových provozoven na trh a snadnější dodržování republikových závazků při naplňování podílu produkce energie z obnovitelných zdrojů. Další výhodou nalezení uplatnění pro tyto materiály, z environmentálního hlediska je omezení skládkování a podpora recyklace živin. Metodika v ucelené podobě předkládá postup při výběru vhodných popelů pro zemědělské účely, aby byl čtenář schopen určit použitelnost daného materiálu.
Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou
Kalenda, Pavel ; Borovička, Jiří ; Spurný, Pavel
Je popsána dynamická fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou od nejvíce porušených meteoroidů s malou pevností až po nejpevnější, které vykazují explozivní fragmentaci.
Metodika hydridace slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana
Zpráva popisuje původní metodu hydridace slitiny Zr1Nb.
Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana ; Sýkorová, Ivana
Provedená studie je zaměřena na identifikaci charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb po expozici v prostředí páry a VVER 360 oC.
Aplikace geochemické analýzy ve výzkumu chemických fosilií
Havelcová, Martina ; Sýkorová, Ivana ; Trejtnarová, Hana
Biomarkery (také nazývané chemické fosilie) jsou specifické organické sloučeniny přítomné v geologických materiálech, které jsou pozůstatky biochemických prekurzorů, přeměněné redukčními nebo oxidačními procesy. Chemické struktury těchto biologických ukazatelů mohou být vztaženy zpět k původním sloučeninám a využity jako indikátory biogenních, paleoenvironmentálních a geochemických dějů. Příklady identifikovaných biomarkerů v několika studovaných uhlích, sedimentech a zbytcích fosilních dřev jsou prezentovány.
Prouhelnění - vlastnosti a klasifikace uhlí
Sýkorová, Ivana
Prouhelnění, vlastnosti a složení rašeliny a uhlí byly diskutované v souvislosti s klasifikací a využitím uhlí.
Pyrolysis of coal/waste plastic mixtures in cokemaking
Melegy, A. ; Sýkorová, Ivana ; Kříž, Vlastimil ; Havelcová, Martina
In the recycling process of waste plastic using coke oven, sub-bituminous coal and added 5 vol. % of plastics are carbonized and changed into coke of optimal properties, tar and gas .
Měření prvotních terénních dat
Kasíková, J. ; Novák, P. ; Nováková, L. ; Michálková, J. ; Vaněček, M. ; Vanerová, Z. ; Semíková, H. ; Zuna, M. ; Skřipko, J. ; Nováková, Lucie ; Plšková, M. ; Vojtěchová, A. ; Sosna, K. ; Kocourek, R. ; Záruba, J.
Zpráva popisuje vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu provedené v rámci projektu v roce 2011. Data jsou popsána a následně interpretována.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.