Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 316 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Požární experiment na budově před demolicí
Chlouba, J. ; Wald, F. ; Zíma, Pavel ; Štujberová, M.
V červnu r. 2006 se uskutečnila zkouška na objektu před demolicí v areálu Mittal Steel v Ostravě. Jednalo se o třípodlažní objekt s konstrukcí z ocelového skeletu s kloubovými přípoji čelní deskou. Cílem zkoušky bylo ověřit chování konstrukce za požáru a prohloubení znalostí o teplotě styčníků a vnitřních silách v konstrukci za zvýšených teplot.
Hardness distribution mapping in low carbon pipeline steel using semiautomatic evaluation of Vickers indentation measurement
Doktor, T. ; Fenclová, N. ; Kytýř, Daniel ; Valach, Jaroslav
This paper deals with evaluation of hardness fields using Vickers indentation device and a semi-automatic software tool for local hardness distribution mapping. Spec- imens from low carbon pipeline steels were investigated. Dense grids of Vickers imprints were created on the specimens’ surface. Image data of the surface were acquired by a high resolution flatbed scanner with resolution 6400 dpi. The imprints were measured using an custom-developed image processing tool, and from the obtained geometrical characteristics local hardness values were derived. From the local hardness values and their coordinates the hardness field in the whole specimen was interpolated.
Large-scale micro-finite element simulation of compressive behavior of trabecular bone microstructure
Jiroušek, Ondřej ; Zlámal, Petr
Microstructural finite element analysis has become a standard technique for evaluation of mechanical properties of trabecular bone. Due to the high complexity of the trabecular bone microstructure, the FE models have a very large number of elements (about 1 million elements per cubic cm in 50 μm3 resolution). To perform FE analysis of the microstructural FE models based on micro-CT scanning of whole bone samples (e.g. vertebral bodies) it is needed to solve 107 -- 108 equations. This article deals with comparison of approaches using voxel-based microstructural FE models to calculate the overall mechanical properties of trabecular bone.
Typické příklady konstrukčního použití dřeva v historických stavbách, jeho životnost a význam termosanační konzervační metody očima stavebního historika
Bláha, Jiří
Příklady různého použití dřeva jako konstrukčního stavebního materiálu. Konstrukční ochrana a životnost dřevěných prvků. Výhody a nevýhody termosanační konzervační metody.
Relation of flutter derivatives and indicial functions in linear aero-elastic models
Náprstek, Jiří ; Pospíšil, Stanislav
Double degree of freedom (DDOF) linear systems are frequently used to model the aero-elastic response of slender prismatic systems until the first critical state is reached. Relevant mathematical models appearing in literature differ in principle by way of composition of aero-elastic forces. This criterion enables to sort them roughly in three groups: (i) neutral models - aero-elastic forces are introduced as suitable constants independent from excitation frequency and time; (ii) flutter derivatives - they respect the frequency dependence of aero-elastic forces; (iii) indicial functions - they are defined as kernels of convolution integrals formulating aero-elastic forces as functions of time. The paper tries to put all three groups together on one common basis to demonstrate their linkage and to eliminate gaps in mathematical formulations between them.
Improvement of fatigue life of steel orthotropic desks with carbon fibre reinforcement composites
Urushadze, Shota ; Frýba, Ladislav ; Pirner, Miroš
Orthotropic decks are progressive structural elements which often occur in civil and mechanical engineering. Strengthening of construction with use of external reinforcement materials manufactured from composite fibers in one of many ways to improve static and dynamic behaviour of structures.
Risk Example of Passive Pressure according to Procedures of EC 7-1 and ČSN 73 0037
Koudelka, Petr
The paper targets a problem of theoretical base of the Annex C of EC 7-1 a ČSN 73 0037 comparing instruction calculation results to results of a physical experiment E5/0,2, i.e. pressure at rest and passive pressure of ideally non-cohesive sand.
Variability of bearing resistance properties of soils
Koudelka, Petr
The paper presents of statistical evaluation of last contemporary state of the free available database of year 2010. Implications for soil mechanics are mentioned.
Zhodnocení kvality materiálu a provozní bezpečnosti plynovodů 2 x DN500 - Praha Měcholupy
Šperl, Martin ; Gajdoš, Lubomír
Stanovení kvality a jakosti materiálu plynovodu. Posouzení bezpečnosti a integrity a lomová analýza.
Identifikace poškození konstrukcí pomocí dynamické odezvy
Urushadze, Shota ; Pirner, Miroš ; Frýba, Ladislav
Identifikace je stanovení hodnot veličin matematického modelu dynamické soustavy pomocí výsledků měření její odezvy. Některé metody diagnostiky a identifikace byly ověřeny a některé odvozeny i v ÚTAM AV ČR na velkých fyzikálních modelech, některé na skutečných konstrukcích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 316 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.