Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Study of mechanical properties of nanolayered Ti/Ni coatings
Zábranský, L. ; Václavík, R. ; Přibyl, R. ; Ženíšek, J. ; Souček, P. ; Buršík, Jiří ; Fořt, Tomáš ; Buršíková, V.
The aim of the present work was to study the dependence of mechanical properties of Ti/Ni multilayer thin films on the thicknesses of constituent Ti and Ni layers. The multilayer thin films were synthesized by deposition of Ti and Ni layers alternately on single crystalline silicon substrates using direct current magnetron sputtering method. Thicknesses of Ti and Ni layers varied from 1.7 nm to 100 nm. The micro-structure of the multilayer films was studied using X-ray diffraction technique, scanning electron microscopy with focused ion beam technique and transmission electron microscopy. Mechanical properties obtained from nanoindentation experiments were discussed in relation to microstructural observations.
W-B-C Nanostructured Layers - Microstructure and Mechanical Properties
Buršík, Jiří ; Kuběna, Ivo ; Buršíková, V. ; Souček, P. ; Zábranský, L. ; Mirzaei, S. ; Vašina, P.
Several W-B-C layers were prepared by magnetron sputtering. The microstructure of thin layers was observed by means of scanning and transmission electron microscopy on cross sections prepared using a focused ion beam. Both undisturbed layers and the volume under indentation prints were inspected.
Characterization of Ta-B-C nanostructured hard coatings
Buršík, Jiří ; Buršíková, V. ; Souček, P. ; Zábranský, L. ; Vašina, P.
Microstructure and mechanical properties of Ta-B-C nanocrystalline layers prepared by magnetron sputtering were studied. DC magnetron sputtering was used to prepare thin layers on rotated substrates. Various deposition parameters were tested. Microstructure of layers was studied by means of scanning and transmission electron microscopy on thin lamellar cross sections prepared using a focussed ion beam. Both undisturbed layers and the volume under relatively large indentation prints (load of 1 N) were observed. The microstructure observations were correlated with mechanical properties characterized by means of nanoindentation experiments in both the static and the dynamic loading regime. Elastic modulus, indentation hardness and fracture resistance of prepared nanostructured coatings were evaluated and discussed.
Impaktní odolnost nanokompozitivních Mo-B-C a W-B-C povlaků připravených metodou magnetronového naprašování
Fořt, Tomáš ; Grossman, Jan ; Daniel, Josef ; Sobota, Jaroslav ; Dupák, Libor ; Buršíková, V. ; Zábranský, L. ; Souček, L. ; Mirzaei, S. ; Alishahi, M. ; Vašina, P. ; Buršík, Jiří
V poslední době se díky svým význačným vlastnostem stávají ternární vrstvy boridů a karbidů X-B-C (X = Mo, W a Ta) objektem výzkumu jak na úrovni teoretických výpočtů, tak experimentálních prací. V případě stechiometrie mají vrstvy X2BC s X = Mo, W a Ta díky své výrazné tuhosti a houževnatosti velký potenciál pro uplatnění jako ochranné povlaky řezných a obráběcích nástrojů. Tato práce je zaměřena na nanostrukturované Mo-B-C a W-B-C vrstvy nanesené magnetronovým naprašováním na substrát z rychlořezné oceli (HSS). Mechanické vlastnosti vrstev byly zjištěny nanoindentační zkouškou jak ve statickém, tak v dynamickém režimu. V práci je diskutován elastický modul, tvrdost vrstev a jejich odolnost vůči vzniku trhlin. Výsledky odolnosti Mo-B-C a W-B-C vrstev vůči vzniku a šíření trhlin z indentačních zkoušek byly srovnány s výsledky z dynamických impaktních testů.
Characterization of Mo-B-C nanostructured coating microstructure by means of AEM and GDOES
Buršík, Jiří ; Svoboda, Milan ; Švábenská, Eva ; Buršíková, V. ; Souček, P. ; Zábranský, L. ; Vašina, P.
A Mo-B-C nanostructured coating was prepared on WC-Co hard-metal substrate by magnetron sputtering. The details of microstructure of deposited thin layer as well as elements redistribution caused by subsequent annealing at 1000°C were studied by several experimental techniquec.
Deposition of Hard Yet Moderately Ductile MoBC Coatings by p-DC Magnetron Sputtering
Souček, P. ; Buršíková, V. ; Zábranský, L. ; Buršík, Jiří ; Vašina, P.
Novel nanolaminated MoBC coatings were prepared using a combination of non-reactive direct current and pulsed direct current magnetron sputtering. Depending on the deposition conditions the coatings were either of amorphous or of nanocomposite nature. Nanocomposite coatings showed good hardness and Young’s modulus and showed no tendency to form cracks even for high-load nanoindentation testing.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.