Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh informačního systému
Výmola, Petr ; Šmerda, Jiří (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
S rostoucím počtem služeb, které Masarykova univerzita poskytuje svým studentům a s měnící se legislativou se jako nutnost ukazuje implementovat nový informační systém pro zpracování plateb za služby poskytované na univerzitě. Cílem této práce je zanalyzovat současný stav, zvážit požadavky uživatelů, vybrat vhodný informační systém a navrhnout jeho implementaci. Je nezbytně nutné, aby se náklady na zavedení nového systému udržely v přijatelných mezích a především aby systém byl provozovatelný při zachování současného počtu zaměstnanců. Je požadována univerzalita systému z pohledu rozličného charakteru poskytovaných služeb a prodávaného zboží, stejně jako jeho vysoký výkon. Systém musí být schopen zvládat nárůst jak počtu klientů, tak služeb.
Shift to Service-Oriented Economy and Its Impact on Corporate Strategy
Šmerda, Jiří ; Staníček,, Zdenko (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
The work introduces service-oriented economy paradigms in a broader context and shows their influence on corporate and business strategies. It tries to put together traditional corporate and business strategy models and the new emerging service science. The work points out major ideas of the service-oriented economy in a confrontation with the traditional product-oriented economy. As a result of the comparison, the work shows a need for a new approach in business behavior coming out of current efforts in the world. As the final result, the work brings in practical set of recommendations for corporate and business strategy formulation in service economy. In the practical part of the thesis, the results are demonstrated and applied to the strategy of a selected company.

Viz též: podobná jména autorů
3 Šmerda, Jakub
5 Šmerda, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.