Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení úrovně štíhlosti konkrétního podniku v automobilovém průmyslu
Šimeček, Jakub ; Martínez, Felipe (vedoucí práce) ; Mejdrech, Vlastimil (oponent)
Lean management je přístup, který způsobil revoluci v několika odvětvích. K měření štíhlosti se často využívají kvantitativní metody. Avšak s rozšiřováním štíhlosti schází perspektiva kvalitativního výzkumu. Toto je prostor k využití etnografie, jakožto nového způsobu měření štíhlosti ve společnosti. Tato práce objevuje nový přístup ke zkoumání úrovně štíhlosti. Cílem je provést analýzu úrovně štíhlosti podniku automobilového průmyslu prostřednictvím etnografického výzkumu a navrhnout řešení, která vedou k ještě vyšší úrovni štíhlosti.
Odpovědný přístup v ekologické oblasti na příkladu VŠ kolejí
Šimeček, Jakub ; Džbánková, Zuzana (vedoucí práce) ; Šumpíková, Markéta (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav kolejí Vysoké školy ekonomické v Praze a následně navrhnout řešení, které při implementaci povede ke zlepšení současného stavu v ekologické oblasti. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spotřeby energií a problematikou odpadového hospodářství. Konktrétně se práce zabývá nakládáním se směsným odpadem, jenž je možné třídit, odpadem nebezpečným, kde se jedná o vysvícené světelné zdroje a přenosné baterie, jež by měly být ekologicky likvidovány. Zároveň se také zaměřuje na možnosti šetření v oblasti nakládání s energetickými zdroji. V obou případech předkládá ucelený přehled zlepšení, pomocí nichž by se dala snížit jak vysoká energetická náročnost kolejí, tak i snížit ekologická stopa, kterou za sebou koleje zanechávají v případě nakládání s odpady.

Viz též: podobná jména autorů
5 ŠIMEČEK, Jan
5 Šimeček, Jan
1 Šimeček, Jaroslav
2 Šimeček, Jiří
3 Šimeček, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.