Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Markers for the prediction of preeclampsia and their relevance in the first trimester of pregnancy
Šedová, Lenka ; Kestlerová, Andrea (vedoucí práce) ; Švandová, Ivana (oponent)
Preeklampsie je komplexní syndrom, který se může objevit pouze u těhotných pacientek. Vyskytuje se asi ve 2 - 8 % těhotenství v celosvětovém měřítku. Preeklampsie je definována jako proteinurie spolu s novým výskytem hypertenze u jinak normotenzní pacientky. Nejhoršími důsledky preeklampsie jsou eklampsie spojená s tonickými a klonickými křečemi, a eventuálně koma. Mohou nastat i jiné komplikace jako plicní edém, CNS krvácení, anémie, hepatorenální selhání, oběhové selhání a další. Původ preeklampsie není znám stejně jako její příčina, současná zdravotnická péče se tedy soustředí pouze na klinické projevy onemocnění. Včasná predikce preeklampsie by umožnila adekvátní terapeutický zásah a snížilo by se tak riziko ohrožení zdraví matky i plodu. V této studii jsou uvedeny nejdůležitější predikční markery preeklampsie a jejich výpovědní hodnota v prvním trimestru gravidity. Představen je také nejvhodnější prvotrimestrální screening s co nejlepší predikční hodnotou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Ošetřovatelská péče o pacienta s dg. Ischemická choroba srdeční po operaci
Šedová, Lenka ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Jirásek, Vít (oponent)
Autor práce: Lenka Šedová Vedoucí práce: Mgr. Jana Heřmanová Odborný konzultant: MUDr. Vít Jirásek Téma práce: Ošetřovatelská péče o pacienta s dg. ischemická choroba srdeční po operaci Souhrn: Cílem práce je zpracování případové studie u 79 letého pacienta po kardiochirurgické operaci. Operace byla indikované kvůli ischemické chorobě srdeční. Klinická část práce se zabývá charakteristikou a dělením ICHS. Dále pojednává o diagnostice a léčebných postupech u NAP (nestabilní angína pectoris). V další části práce je popsán průběh hospitalizace pacienta. Poslední část popisuje ošetřovatelský proces u tohoto pacienta, řeší otázku psychologie pacienta a jeho návrat do běžného života. Ošetřovatelská anamnéza je formulována dle modelu Virginie Henderson. Důležitou roli v omezení komplikací hraje edukace. Klíčová slova: ICHS, NAP, ošetřovatelský proces, model V. Henderson, aortokoronární bypass, Warfarin, vyšetřovací metody, soběstačnost, sebepéče

Viz též: podobná jména autorů
3 ŠEDOVÁ, Lenka
3 Šedová, Liliana
1 Šedová, Linda
1 Šedová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.