Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení efektivity implementace systému reportingu
Řežábek, Martin ; Lorenc, Miroslav (vedoucí práce) ; Vladyka, Štěpán (oponent)
Práce se zabývá hodnocením efektivity systému reportingu ve vybrané společnosti a porovnáváním původního a současného řešení. Pro účely hodnocení je provedena rešerše vhodné literatury, sestavení modelu hodnocení za využití metody analogie z modelů hodnocení informačních systémů a za využití zkušeností zaměstnanců zkoumané společnosti a expertů v oblasti finančního řízení se zaměřením na systémy reportingu. Model představuje soubor kritérií strukturovaných do skupin dle předmětu zkoumání, určení jejich vah a následné přiřazení hodnoty závislé na výsledku daného kritéria. V poslední fázi práce je v rámci sekundárního cíle odstoupeno od hodnocení konkrétního systému a je definován obecně aplikovatelný model, který lze využít pro hodnocení širokého spektra reportingových řešení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.