Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Práce speciálního pedagoga ve školním poradenském pracovišti
Čechová, Julie ; Kucharská, Anna (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se týká profese školního speciálního pedagoga na běžné základní škole a jeho fungování ve prospěch žáků s výukovými obtížemi. V teoretické části práce jsou popsány skupiny žáků, s nimiž školní speciální pedagog pracuje, a způsoby práce s nimi, dále možnosti spolupráce s dalšími partnery (pedagogickými pracovníky, odborníky a institucemi mimo školu a rodiči žáků) při podpoře těchto žáků a třístupňový model péče o žáky s rizikovým školním vývojem. Praktická část se formou kvalitativního výzkumu věnuje tomu, jak nahlížejí na svoji profesi sami školní speciální pedagogové působící v základních školách v Praze KLÍČOVÁ SLOVA: Školní speciální pedagog, školní poradenské pracoviště, třístupňový model péče, speciální vzdělávací potřeby, prevence, diagnostika, intervence

Viz též: podobná jména autorů
10 ČECHOVÁ, Jana
3 ČECHOVÁ, Jitka
10 Čechová, Jana
3 Čechová, Jitka
1 Čechová, Judita
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.