Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ohodnocování lesa z pohledu vývoje mapových podkladů v rámci historického průzkumu
Čech, Vlastimil ; Introvičová, Sabina (oponent) ; Alexandr, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o dostupných historických mapových podkladech, které se používaly nejen při oceňování lesních pozemků. Dále jsem se zabýval od kdy bylo těchto pomůcek využíváno a popsal jsem jejich vývoj v čase.
Kartometrické úlohy na historických mapách
Čech, Vlastimil ; Kuruc, Michal (oponent) ; Plánka, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním přesnosti zákresu sídel na historických mapách z období let 1573 až 1790. Cílem práce je zkoumání přesnosti zákresu vybraných historických map ze znojemského okresu vůči zvoleným identickým bodům. Výsledky měření jsou zpracovány v tabulkách, zjištěné odchylky jsou graficky prezentovány v odpovídajících mapových výřezech.

Viz též: podobná jména autorů
1 Čech, Viktor
3 Čech, Vojtěch
1 Čech, Vratislav
1 Čech, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.