Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Představy studentů o vztahu síly a pohybu
Čížková, Dita ; Mandíková, Dana (vedoucí práce) ; Kekule, Martina (oponent)
V rámci bakalářské práce byl proveden průzkum představ studentů MFF UK a gymnázií o vztahu síly a pohybu. Průzkum byl proveden pomocí testu, který obsahoval šest kvalitativních úloh. Podrobně je popsán způsob zpracování výsledků. Ty jsou uvedeny v tabulkách a okomentovány. Výsledky průzkumu jsou porovnány s výsledky stejných průzkumů provedených v dřívějších letech v ČSSR a v NSR. Výsledky průzkumu poukazují na existenci nesprávných intuitivních představ, které u mnoha studentů přetrvávají i přes několikeré školní vzdělávání.
Prekoncepce studentů o síle a pohybu
Čížková, Dita ; Mandíková, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá prekoncepcemi studentů v oblasti dynamiky pohybu. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce navazuje na bakalářskou práci, v rámci které byl proveden průzkum představ studentů MFF UK a gymnázií o vztahu síly a pohybu. Průzkum byl proveden pomocí testu, který obsahoval šest kvalitativních úloh. Podrobně je popsán způsob zpracování výsledků. Ty jsou uvedeny v tabulkách a okomentovány. Výsledky průzkumu jsou porovnány s výsledky stejných průzkumů provedených v dřívějších letech v ČSSR, především s průzkumem provedeným v letech 1981/82 a 1983/84. Výsledky průzkumu poukazují na existenci nesprávných prekoncepcí, které u mnoha studentů přetrvávají i přes několikeré školní vzdělávání. Ve druhé části diplomové práce je uveden přehled prací týkajících se výzkumů prekoncepcí v dané oblasti. Ve třetí části práce se zaměřuji na zpracování průzkumu, který byl proveden pomocí FCI testu u studentů fyziky 1. ročníků na MFF UK. Výsledky průzkumu jsou opět zpracovány v tabulkách, okomentovány a porovnány s dostupnými výsledky z dalších zemí. Jsou zde také uvedeny jednotlivé miskoncepce, které byly u studentů díky FCI testu identifikovány.
Prekoncepce studentů o síle a pohybu
Čížková, Dita ; Mandíková, Dana (vedoucí práce) ; Kekule, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá prekoncepcemi studentů v oblasti dynamiky pohybu. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce navazuje na bakalářskou práci, v rámci které byl proveden průzkum představ studentů MFF UK a gymnázií o vztahu síly a pohybu. Průzkum byl proveden pomocí testu, který obsahoval šest kvalitativních úloh. Podrobně je popsán způsob zpracování výsledků. Ty jsou uvedeny v tabulkách a okomentovány. Výsledky průzkumu jsou porovnány s výsledky stejných průzkumů provedených v dřívějších letech v ČSSR, především s průzkumem provedeným v letech 1981/82 a 1983/84. Výsledky průzkumu poukazují na existenci nesprávných prekoncepcí, které u mnoha studentů přetrvávají i přes několikeré školní vzdělávání. Ve druhé části diplomové práce je uveden přehled prací týkajících se výzkumů prekoncepcí v dané oblasti. Ve třetí části práce se zaměřuji na zpracování průzkumu, který byl proveden pomocí FCI testu u studentů fyziky 1. ročníků na MFF UK. Výsledky průzkumu jsou opět zpracovány v tabulkách, okomentovány a porovnány s dostupnými výsledky z dalších zemí. Jsou zde také uvedeny jednotlivé miskoncepce, které byly u studentů díky FCI testu identifikovány.

Viz též: podobná jména autorů
1 Čížková, Dana
1 Čížková, Daniela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.