Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
Kuťková, Tatiana ; Uher, Jiří
Cílem metodiky je vytvoření metodického postupu, na základě kterého je možné postupovat při studiu, identifikaci a výběru vhodného sortimentu rostlin, s důrazem na rostliny okrasné – dřeviny, keře a byliny, při navrhování, projektování a realizování obnov zahradně-architektonických objektů období první republiky na území České republiky, které mohou být předmětem zájmu památkové péče, s cílem podpořit a maximálně zachovat jejich autentičnost. Rovněž je cílem zprostředkovat přehled nejčastěji používaných rostlin v předmětném období.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Univerzální přesné usměrňovače s proudovými aktivními prvky a proudovým buzením diod
Uher, Jiří ; Polák, Josef (oponent) ; Langhammer, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá především univerzálními přesnými dvoucestnými usměrňovači s proudovým buzením diod, je zde také popsán proudový a univerzální proudový konvejor a vliv závěrné zotavovací doby diod. Nakonec je navrženo a realizováno nové obvodové řešení univerzálního přesného dvoucestného usměrňovače.
Návrh filtračních struktur fraktálního řádu
Uher, Jiří ; Dvořák, Jan (oponent) ; Langhammer, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá filtry fraktálního řádu (1+). Navržené filtry pracují v proudovém módu. Odvození těchto filtrů je dosaženo použitím aproximace třetího řádu odpovídající přenosové funkce fraktálního řádu. Jsou zde také popsány aktivní prvky jako univerzální proudový konvejor, proudový sledovač, operační transkonduktanční zesilovač a řiditelný proudový zesilovač. Na konci této práce jsou navržena nová obvodová řešení filtrů fraktálního řádu, která jsou poté realizována a podrobena experimentálnímu měření.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.