Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonometrická analýza závislosti spotřeby piva na protikuřáckém zákonu
Sukup, Vojtěch ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Polonyankina, Tatiana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zdali je nějaká závislost mezi spotřebou piva a protikuřáckým zákonem ve 41 zemích Evropy a přilehlých oblastech v časovém období od roku 1998 do roku 2012 pomocí ekonometrické analýzy. Práce je rozdělena na teoretickou část s metodologií a na praktickou část. Empirická část je zpracována pomocí softwarového programu STATA od společnosti StataCorp. Vzhledem k povaze dat je třeba na ně nahlížet jako na data panelová. Ty se liší od dat průřezových i časových řad. V programu STATA jsou k práci s panelovými daty používané modely OLS, GLS, LDSV, GEE a další. V závěrečné fázi práce zde vybírám nejlepší model a interpretuji jeho hodnoty. Předpokládaný cíl práce byl dosažen, protože měl protikuřácký zákon ve všech modelech negativní efekt na spotřebu piva.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.