Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního zkříženého vazu v kolenním kloubu
Rothová, Tereza ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; Schovánková, Marie (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního zkříženého vazu v kolenním kloubu Autor: Tereza Rothová Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková Rok obhajoby: 2018 Cíl práce: Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámit se s anatomií, kineziologií, biomechanikou, traumatologií a vyšetřením kolenního kloubu, se zaměřením na přední zkřížený vaz. Dále seznámení s možnostmi konzervativní i operační léčby jeho ruptury a následnou fyzioterapeutickou péčí po plastice tohoto vazu. Cílem praktické části je prezentace kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta po plastice předního zkříženého vazu v pravém kolenním kloubu. Metoda: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám poznatky o kolenním kloubu. Praktická část obsahuje vstupní a výstupní vyšetření pacienta a popis jednotlivých terapeutických jednotek. Tato část vznikla na podkladě bakalářské praxe v Centru léčby pohybového aparátu pod vedením fyzioterapeutky Bc. Veroniky Pechové. Výsledky: Metody fyzioterapeutické péče byly účinné. U pacienta došlo k výraznému zlepšení jeho zdravotního stavu. Klíčová slova: Kolenní kloub, fyzioterapie, přední zkřížený vaz, LCA, plastika, kazuistika

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.