Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
Štěpánka Borýsková ; Libor Jůn ; Jan Švadlena ; Pavel Scheufler
Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových institucích. Cílem této metodiky je vytvoření metodické příručky pro identifikaci konkrétních historických fotografických technik jakožto nezbytného kroku pro adekvátní ochranu historických fotografií.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Datování ženských fotografických portrétu 1841 - 1914 podle módy
Halama-Leite, Guna ; SCHEUFLER, Pavel (vedoucí práce) ; BÁRTA, Jaroslav (oponent)
Zkoumání možnosti datování historických fotografií podle oděvu portrétované osoby. Ve své práci se zabývám datováním ženských portrétů, protože proměny ženské módy v daném období jsou rychlejší a výraznější, než proměny módy mužské a dětské. Období 1841 - 1914 je zvoleno z důvodu, že v roce 1841 byl otevřen první fotografický ateliér v Praze a začátek První světové války je výrazný zlomový bod. Cílem mé magisterské práce je ukázat, že podle oděvu, oděvních doplňků a účesů je možné datovat fotografie podle desetiletí. Popisuji klady a zápory datování podle módy, kombinaci s jinými datovacími metodami. Dále popisuji proměny módní siluety, jednotlivých kusů oděvů a doplňků podle desetiletí: 40., 50., 60., 70., 80. a 90. léta 19. století, pak 10. léta 20. století a 1910 - 1914. Následuje konkrétní příklady datování podle módy na historických fotografiích.
Paranormal phenomena in photography
Maštera, Jan ; SCHEUFLER, Pavel (vedoucí práce) ; SILVERIO, Robert (oponent)
The thesis focuses on research of technical image medium of photography in what might seem as its conflict with subject of the resulting image - paranormal phenomena, maps beginnings of such tendencies and their relations to contemporary situation. By splitting the topic into four parts - radiations, mediumistic phenomena, documentation and psychical phenomena - it creates categorized image of birth and evolution of photographic method of recording paranormal phenomena. The area that might be too vast to cover is then narrowed down to only that phenomena that require human mediums as means of creating technological image.
Martin a Osa Johnsonovi
Svatoš, Jan ; Silverio, Robert (vedoucí práce) ; Scheufler, Pavel (oponent)
V mé bakalářské práci si kladu za cíl v širším kulturně-společenském kontextu podat ucelený přehled vývoje fotografování v Africe - od průkopníků a prvních fotografických cestovatelů, přes rané přírodopisné dokumentaristy až po nástup současného komerčního ?fotografického safari?. Cílem bude nejen postihnout souvislou historickou genezi, ale poukázat i na praktické aspekty fotografování (např. na složité technické překážky), zhodnotit přínosy i negativa fotografie a především zdůraznit stěžejní mezníky, které měly a mají vliv i na svět současný. Např. to, jak první fotografové divoké přírody ve 20. a 30. letech vytvořily alternativní paralelu tehdy oblíbenému a masověji rozšířenému loveckému safari, které stálo za zánikem mnoha nenahraditelných přírodně-kulturních památek tohoto kontinentu. Fotografie v tomto kontextu potvrzuje pověst účinného média ale také úsloví o dobrém sluhovi a špatném pánovi.
Sokol ve fotografii 1918-1948
Vosáhlo, Martin ; Scheufler, Pavel (vedoucí práce) ; Bárta, Jaroslav (oponent) ; Jůn, Libor (oponent)
Sokolská organizace se v letech 1918-1938 ocitla na vrcholu svého vývoje. Všesokolské slety se staly široce reflektovanými mediálními událostmi tehdejší doby s velkým politickým podtextem, fotografie je jejich nezbytným souputníkem. Sokol fotografie hojně užívá nejen jako záznamu své činnosti, ale i pro svou rozsáhlou propagaci. Vytváří především široce pojaté obrazové kompilace v podobě sletových památníků, které ze zpětného pohledu reflektují jeho vnitřní vývoj. Klíčové je i pozadí vzniku tohoto fotografického záznamu, jeho vývoj, autorská i estetická různorodost. Z druhé strany je to pak obrazové svědectví tehdejšího fotožurnalismu. Ve dvacátých letech stoupá úloha fotografie ve sdělovacích prostředcích, objevují se obrazové časopisy, v českém kontextu je to především časopis Pestrý týden, který Sokolu věnuje značnou pozornost. Vytváří se tak protiváha vůči fotografické sebeprezentaci ze strany Sokola, vzniká možnost komparace a vzájemného ovlivňování.
Photography in Riga, Latvia 1839-1918
Leite, Guna ; Scheufler, Pavel (vedoucí práce) ; Silverio, Robert (oponent)
Classification of phtographic images from given period, available in the museums of Latvia and private family albums. First, photographs will be grouped by used tecnique (daguerreotype, ambrotype, ferrotype, albumin print, pigment prints, color photography and others) and then, by genre (portrait, nude, landscape, reportage, etnography and others). Every genre will be descripted more detailed. (For example-portrait: individual portrait, family portrait, group portrait, carte de visite and cabinet portraits). There will be closer description of the most characteristic and either most specific photographs-composition, photographer´s style, specific details. There will be analysis of adjustation and graphic design. At first, trends (from symbolic of painting, widely used in 19th century till art noveau style graphics from beginning of 20th century). And how graphic design helps research-dating the photograph and claim succsess of studio or photographer. Aim of Bachelor thesis is to collect available matherial and create a compilation as a starting matherial for Master thesis.
Fotografické techniky a jejich poškození
Krčmářová, Štěpánka ; Scheufler, Pavel (vedoucí práce) ; Ďurovič, Juraj (oponent)
V této práci jsou fotografické techniky rozděleny do několika kapitol: techniky přímého pozitivu- daguerrotypie, amborypie, ferrotypie..
Zapomenutí korutanští fotografové
Golob, Rok ; Scheufler, Pavel (vedoucí práce) ; Silverio, Robert (oponent)
Fotografie je jedním z médií masové reprodukce uměleckého díla v době průmyslové společnosti, které doprovází jedno z nejneklidnějších období v dějinách. Má magisterská práce se věnuje rozvoji fotografie v Korutanech, od konce 19. století do roku 1996, ve světle politických, sociálních změn a rozvoji fotografického řemesla. Když jsem dokumentoval práci lokálních fotografů, jako jsou Ferdinand Andreiz, Franc Chovník (1881 ? 1971), Stanko Chovník, (1927), Maks Dolinšek (1910 ? 1987), Maks Kunc (1930 - 1997), Dr. Hans Harpf (1866 ? 1938), jsem našel několik technicky i tématicky výborných fotografií, s tím jsem též objevil jejich základní tendenci, že raději fotografovali statické pohledy na Korutany než jejich bouřlivé dějiny.
Fotografky v českých zemích 1918 - 1939
Kontra, Gabriela ; Silverio, Robert (vedoucí práce) ; Scheufler, Pavel (oponent) ; Musilová, Helena (oponent)
Ve své magisterské diplomové práci se zabývám obdobím, které je ohraničeno koncem první a začátkem druhé svetové války. Snažím se vytvořit alespoň několik ucelených profilů jednotlivých autorek, bez ohledu na posuzování jejich uměleckého významu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.