Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modely vícekriteriálního rozhodování v analýze obalu dat
Mec, Martin ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Analýza obalu dat je nástrojem vícekriteriálního hodnocení produkčních jednotek podle množiny minimalizačních kritérií (vstupů) a množiny maximalizačních kritérií (výstupů). V aplikacích této metody dochází k problémům v oblasti přiřazování vah vstupům a výstupům, kdy benevolentní formulace základních modelů umožňuje hodnocení jednotek na základě značně nerovnoměrně rozdělených váhových vektorů. Výstupem základních modelů analýzy obalu dat je dichotomické rozdělení množiny hodnocených jednotek na efektivní a neefektivní. Množina efektivních jednotek je často velmi rozsáhlá, což způsobuje potíže při nutnosti vybrat jednu nebo menší počet efektivních jednotek. Nezřídka se tyto jevy vyskytují současně. Implementace modelů vícekriteriálního rozhodování do analýzy obalu dat byly provedeny za účelem omezení těchto v praxi nežádoucích jevů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.