Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh konstrukce omílácího stroje
Matula, Petr ; Bilík, Martin (oponent) ; Synek, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vibračního omílacího stroje pro omílání mosazných nábojnic. Práce obsahuje teoretickou část popisující princip omílání a možnosti jeho využití, dále charakterizuje různé typy omílacích strojů a jejich jednotlivých částí. Praktická část práce zahrnuje funkční výpočet vibračního omílacího stroje, návrh pohonu, tlačných pružin nesoucích omílací nádobu a kontrolní výpočet těchto pružin. Kompletní omílací zařízení je vytvořeno ve 3D modelovacím programu. K práci je přiložena výkresová dokumentace jednotlivých výkresů sestav, podsestav a samostatných dílů dle zadání.
Pryžový tlumič torzních kmitů řadového šestiválcového vznětového motoru
Matula, Petr ; Novotný, Pavel (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se jmenuje „Pryžový tlumič torzních kmitů pro řadový šestiválcový motor“. Její obsah pokrývá stručný úvod do problematiky tlumení torzních kmitů, základní analýzu kmitání klikového hřídele s výpočtem vlastní frekvence, analytickou kontrolu hřídele na namáhání torzními kmity. Její součástí je též návrh pryžového torzního tlumiče a následná kontrola klikového hřídele s aplikovaným tlumičem.
Pásový dopravník na slévárenský písek
Matula, Petr ; Škopán, Miroslav (oponent) ; Pokorný, Přemysl (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku o výkonu 90 000 kg.h-1, s osovou vzdáleností přesypů 30 m a výškovým rozdílem 5,8 m. Práce zahrnuje popis jednotlivých částí, funkční výpočet dopravníku, návrh pohonu, napínacího zařízení a rámu dopravníku a pevnostní kontrolu napínacího zařízení. K práci je přiložena výkresová dokumentace dle zadání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.