Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Činnost Českého svazu žen v integraci Romů na Českolipsku v letech 1970-1983
Kučerová, Daniela ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá integrací romské menšiny do české společnosti v období normalizace na Českolipsku, především jak k integraci přispíval Český svaz žen - organizace založená Národní frontou Čechů a Slováků. Práce je založena na analýze primárních pramenů z archivu v České Lípě z fondu s názvem OV ČSSŽ Česká Lípa - Péče o cikánské obyvatelstvo.
Rodinný dům v Boreči
Kučerová, Daniela ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Boreči. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, kde dolní podlaží je zasazeno v terénu. Dům je tedy částečně podsklepen a kopíruje svažitý terén. Svah je orientovaný na jihovýchodní stranu. Hlavní vstup do domu je řešen v úrovni 1NP a to ze západní strany od příjezdové komunikace. V této části domu je dále umístěna vstupní hala, schodišťový prostor do 1PP, ložnice, dva dětské pokoje, koupelna s WC, úklidová komora, úložné prostory a garáž. V úrovni 1PP se nachází převážně společenská zóna, sestávající z obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní. Dále se zde nachází pokoj pro hosty, prádelna, sauna, WC, technická místnost a spíž. Společenská i klidová zóna jsou orientovány na jižní až jihovýchodní stranu s výhledem. Svislé konstrukce jsou navrženy z vápenopískových cihel. Strop nad nejnižší úrovní je ze železobetonové monolitické desky. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou se sklonem 3,5%.
Terminology in Visual Arts in a large bilingual dictionary
Kučerová, Daniela ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Šemelík, Martin (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou terminologie výtvarného umění ve velkém překladovém slovníku a zároveň se zamýšlí nad touto problematikou. Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy z oblasti výtvarného umění, terminologie a lexikografie. Jsou vymezeny pojmy jako např. odborný jazyk, obecný jazyk, termín, odborná slovní zásoba, synonymie a ekvivalence nebo odborný slovník. Praktická část analyzuje výběr slovníkových hesel výtvarného umění z hlediska lingvistického, terminologického, lexikografického v překladovém slovníku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.