Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika charakterizace tvaru laserových tyčí pomocí multi vlnové interferometrie
Matoušek, Ondřej ; Kredba, Jan ; Procháska, František
Vytvořená metodika popisuje metodu multi vlnové interferometrie s řízenou změnou fáze a způsob její aplikace pro charakterizaci laserových tyčí, která umožňuje měření tvaru čelních povrchů, klínu, deformace průchozí vlnoplochy a vnitřní nehomogenity v jediném měřícím cyklu.
Technical manual - collimator
Kredba, Jan ; Steiger, Lukáš ; Tomka, David ; Václavík, Jan
The purpose of this document is to provide basic set of rules and instructions that allows using and maintaining of the NEOSTED collimator (COL).\nBe aware that it is not purpose of this document to provide detailed description of individual parts of the COL system. If necessary all the details and proper references can be found in [AD-2].
Collimator - test readiness review
Budasz, Jiří ; Kaván, František ; Kredba, Jan ; Lédl, Vít ; Mach, Marek ; Pleštil, Jan ; Psota, Pavel ; Steiger, Lukáš ; Tomka, David ; Václavík, Jan ; Veselý, Martin
This document describes the test procedure applicable to the overall functional test of the NEOSTED collimator.\nThe test to be performed according to this procedure are to demonstrate the compliance of the above item to the requirements specified in the applicable document as part of the overall verification program. The test results shall be collected in a Test Report.
Mojžíš v Koránu: zobrazení proroka Mojžíše v koránském vyprávění a srovnání s biblickými paralelami
Kredba, Jan ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Bakalářská práce Mojžíš v Koránu: zobrazení proroka Mojžíše v koránském vyprávění a srovnání s biblickými paralelami se zaměřuje na postavu proroka Mojžíše, který je v Koránu, svaté knize islámu, nejčastěji zmiňovaným jednotlivcem. V úvodu pojednává o proroctví a prorocích v islámské a židovské tradici. Následně analyzuje Koránské verše týkající se proroka Mojžíše za pomoci komentářů muslimských učenců. Práce rovněž sleduje biblické paralely ke koránským textům, a to především v knize Exodus a představuje především odlišnosti, které se v nich vyskytují. V neposlední řadě práce představuje i specifické koránské motivy, které v biblickém textu paralely nemají. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.