Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikovaná mineralogie ve forenzní oblasti
Kotrlý, Marek ; Matějka, Dobroslav (vedoucí práce) ; Kopecká, Ivana (oponent) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
1 ABSTRAKT Aplikovaná mineralogie má nečekaně široké uplatnění ve forenzní oblasti. Jde jednak o mineralogické fáze, které se objevují v celé řadě materiálů a stop, ale i o postupy mineralogické analýzy, které jsou často využívány v oblasti tzv. mikrostop. Pro účely této práce byly vybrány 4 významné oblasti forenzní mikroanalýzy, kde se aplikovaná mineralogie uplatňuje a které charakterizují šíři a heterogenitu do- tčené sféry. Prášková rentgenstrukturní mikrodifrakce má ve forenzní oblasti poměrně významnou a nezastupi- telnou roli nejen pro možnost přímé fázové analýzy látek ve směsích. Byla navržena, testována a zave- dena souprava pro centraci, justaci a přímou kontrolu analyzované plochy při mikrodifrakční analýze a experimentálně optimalizovány parametry snímání pro jednotlivé sestavy systému. Byla testována možnost výpočtu velikosti, resp. monokrystalových domén u nanočástic. Aplikace XRD metod umožňují zpřesnění organické analýzy např. u tzv. nových syntetických drog. Mikrodifrakce byla také použita při první komplexní fázové analýze barevných vrstev oltáře v kapli hradu Křivoklát (datované 1480-1490). Forenzní analýza zeminových fází, byla původně v české kriminalistické a znalecké praxi prováděna poměrně jednoduše. Autorem byl postupně zaveden komplexní systém, který zpracovává všechny do-...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.